Gå till innehåll

Krisen är historia för börsen

Ihållande tecken på avtagande smittspridning och gigantiska stimulanser fortsätter att stötta börshumöret. Återhämtningen under senare veckor har varit enastående, och ett globalt börsindex har stigit omkring 25 procent sedan botten i mars. Det kan tyckas överilat, men ur vissa perspektiv är börsuppgången fullt rationell. Samtidigt är fallgroparna många och potentiellt djupa.

En fullt rationell börsuppgång?

Som vi skriver i artikeln "Ljust i tunneln, eller?" är den pågående nedgången i världsekonomin dramatisk och på många sätt unik. Men att nuläget i ekonomin är nattsvart, är för börsens vidkommande historia. Investerare blickar framåt och räknar med ett snabbt tillfrisknande för världsekonomin med start redan om några månader. Den bilden får också stöd av flertalet prognoser som räknar med en kraftfull rekyl för tillväxten nästa år. Om börsen ligger något halvår före utvecklingen i den reala ekonomin, så är det nu den ska stiga. Att marknaden dessutom översköljs av stimulanser lämnar få alternativ. Dessutom har vi kvar det faktum att alternativen till aktier är få. Räntorna befinner sig fortfarande kring nollstrecket, vilket betyder att den förväntade avkastningen på obligationer är klen.

Mönstret vi har sett under våren liknar det under finanskrisen. Börsen började stiga i mars 2009, men tillväxten blev positiv i de flesta länder först under tredje kvartalet samma år. Då hade aktiemarknaden redan gått upp omkring 50 procent. Så givet att prognoserna är någorlunda korrekta, är uppgången om ungefär 25 procent för ett globalt börsindex sedan botten i mars både befogad och rationell.

Osäkerheten – en known unknown

Den stora frågan är naturligtvis ifall prognoserna just är någorlunda korrekta. Nyckelfrågan här är hur pandemin kommer utvecklas. Att smittspridningen nu avtar är mycket positivt, men på intet sätt en garanti för att pandemin är på väg att besegras. Det har krävts enorma restriktioner för att få ned smittan. Vad som händer när vi lyfter restriktionerna vet ingen. Det är en known unknown. Förhoppningsvis har vi lärt oss av vårens erfarenheter och är bättre rustade för att hantera en eventuell andra våg utan att behöva åsamka så stor skada på ekonomin. För en sak ska vi ha klart för oss: De prognoser som räknar med en kraftfull ekonomisk rekyl i höst och nästa år förutsätter att restriktioner och social distansering inte sätter käppar i hjulet. Det är just detta som är den stora risken för börsen; bakslag i arbetet med smittbekämpning som leder till nya nedstängningar, vilka förlänger den ekonomiska krisen. Från amerikanskt håll vädrade president Trump nyligen idén att öppna upp ekonomin även om det skulle leda till ökad smittspridning och stigande dödstal. Men kommer hushåll och företag återuppta sina tidigare förehavanden ifall pandemin tar ny fart – även om det uppmuntras av den politiska ledningen? Det är högst osäkert. Vårt intryck är att börsen inte väger in den osäkerhet som trots allt råder.

Kan stimulanser ersätta tillväxt – igen?

Om den förväntat kraftiga rekylen för tillväxten istället skulle visa sig bli en segdragen historia med långsam återhämtning – behöver det vara ett problem? Börsen har ju klarat av att stiga trots trög konjunktur tidigare. Från hösten 2011 till hösten 2016 steg ett globalt börsindex omkring 50 procent trots att företagens vinster inte ökade alls. Istället var det stigande värderingar som drev kurserna till nya höjder i spåren av upprepade penningpolitiska stimulanspaket. Vi är dock skeptiska till att en sådan utveckling kan upprepas. Den främsta anledningen är att värderingarna började på en låg nivå 2011. De hade därför gott om utrymme att stiga. Nu är de redan på höga nivåer i utgångsläget. Ett globalt aktieindex[1] handlas i dagsläget kring den högsta värderingen på 16 år. Det är visserligen inte konstigt. Eftersom börsen ligger före såväl den reala ekonomin som vinstprognoser, är det vanligt att värderingarna stiger snabbt när börsen vänder upp i slutet av en kris – innan konjunktur och vinstprognoser hinner ikapp. Nu är dessutom vinstutsikterna ytterst osäkra, varför det är svårt att avgöra om värderingstalen är korrekta eller ej. Men det tjänar ändå som en illustration över de förväntningar som finns på börsen och understryker vikten av att den förväntade återhämtningen inte dröjer.

Ta höjd för nya sättningar

Även om det går att betrakta de senaste veckornas börsuppgång som rationell och motiverad, så kan vi inte komma ifrån att förväntningarna är skyhöga. Omfattande stimulanser gör att börsen kan övervintra till dess att konjunkturen tar fart, förutsatt att det inte dröjer för länge. För givet utgångsläget behöver vi konjunkturen med oss den här gången för att börsen ska kunna fortsätta uppåt om vi inte vill låta värderingarna klättra upp till de nivåer som rådde vid millennieskiftet.

Vi är trots allt inne i den djupaste lågkonjunkturen på många decennier. Risken att återhämtningen fördröjs gör att vi anser att sparare bör ta höjd för nya sättningar på börsen under kommande månader.

[1] Mätt som 12 mån framåtblickande p/e-tal på MSCI AC World

Världsindex (MSCI AC World)
Procent, SEK

Skandia_Marknadsbrev_7_Varldsindex_MSCI-AC-world@4x.png

Världsindex och värderingar
Baserat på MSCI AC World, USD (index 1 mars 2009=100)

Skandia_Marknadsbrev_7_Varldsindex_varderingar@4x.png

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Läget just nu: Allt om sparande, försäkringar, hälsa och bolån

Har du frågor om försäkringar, sparande eller annat som kan påverkas av läget just nu? Här hittar du svar på våra vanligaste frågor just nu.

Frågor och svar