Gå till innehåll

Krisen ställer nya krav på ditt sparande

Börserna runt om i världen har återhämtat sig efter vårens ras. Den svåra resan börjar nu, skriver våra ekonomer i nya numret av Placeringsutsikter. Här är 3 saker att tänka på när du ser över ditt sparande.

Hand lägger bollar i glasskål

I samband med nedgångarna i början av året föll räntorna till nya bottennivåer. Börsens resa tillbaka har hittills gått bra – men räntorna är fortfarande nedtryckta, visar nya numret av vår marknadsanalys Placeringsutsikter. 

"Den svåra resan börjar nu"

Att återhämtningen gått över förväntan är främst är ett resultat av hävda restriktioner och finanspolitiskt stöd. Samtidigt har börserna stigit till nya höjder där ett globalt börsindex i augusti passerade en ny rekordnivå. För att uppgången ska fortsätta behöver återhämtningen i ekonomin hålla kurs. Men redan nu ser vi tecken på att tillväxten tappar fart på sina håll. Vi räknar därför med att utmaningarna tilltar under hösten.  

– Den svåra resan för både ekonomi och börs börjar nu. Än så länge håller vi kurs, men månaderna vi har framför oss är avgörande för konjunkturen och därmed börsen, skriver våra ekonomer. 

– För sparare som vill ha lägre risk har räntefonder traditionellt varit det naturliga valet. Men med den låga potential som de nu erbjuder fyller de inte samma funktion som innan. Vill du ha en jämn utveckling av ditt sparande är det därför läge att se över dina valfortsätter dem. 

Ett alternativ är att spara i en bred portfölj där också så kallade alternativa tillgångsslag ingårt ex vår traditionella förvaltning Skandia Liv. I portföljen utgör alternativa tillgångar omkring en tredjedel av det samlade värdet. Det handlar om bland annat onoterade innehav, fastigheter och råvaror. 

Tre saker att fokusera på

Som sparare bör du se över din portföljoch hur ska du då tänka kring räntedelen i ditt sparande? Här är 3 saker att fundera på. 

Behålla...
Om pengarna ska användas inom några år är det smart att fokusera på att bevara värdet och minska känsligheten mot nedgångar. Det vill säga spara med låg risk. Då är räntefonder fortfarande den givna grundbulten i sparandet. Det kan också kombineras med andra fonder till en komplett portfölj. 

...eller byta ut?
Är du beredd att ta en högre risk kan du byta ut delar av räntefonderna mot andra alternativt ex en företagsobligationsfond med låg risk. Det kan höja avkastningen i din portfölj och har samtidigt en lägre risknivå än aktiefonder. Ett annat alternativ för långsiktiga sparare är Skandia Liv

Nedgången som en guide
Hur du upplevde börsnedgångarna i våras kan ge dig en hint och fungera som en guide till hur din syn på risk ser ut. Om du kände oro för din ekonomiska situation, kan det vara så att du har för stor risk i ditt sparande. Om det däremot kändes acceptabelt, kanske för att pengarna inte ska användas på ett tag, har du förmodligen en väl avvägd risknivå i din portfölj. 

Placeringsutsikter: Den svåra resan börjar nu

Efter vårens dramatiska tvärnit för världsekonomin är den långa resan tillbaka igång. Hittills har det gått över förväntan, vilket främst är ett resultat av hävda restriktioner och finanspolitiskt stöd. Det har fått börserna att stiga till nya höjder, men under de senaste veckorna har svängningarna ökat.

Läs hela Placeringsutsikter

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter