Gå till innehåll

Fem frågor och svar om oron på börsen

Oron för Coronavirusets ekonomiska effekter får världens börser att svänga kraftigt. Hur ska man tänka som långsiktig sparare? Vår pensionsekonom Mattias Munter svarar på några vanliga frågor.

Världskarta

Vad får det för påverkan på världsekonomin? 

Först och främst är Coronaviruset något som orsakar stort mänskligt lidande. Hela Italien är satt i karantän och problemen sprider sig vidare i Europa och USA. Men ska man prata om ekonomi så kommer det sannolikt att få betydande konsekvenser för världsekonomin. Stora delar av den ekonomiska aktiviteten i Kina står stilla, något som påverkar landets BNP-tillväxt men också sprider sig till resten av världenHur stora och framförallt hur bestående konsekvenserna av detta blir är för tidigt att säga. Centralbankerna står redo att agera.

Hur länge kommer börsoron hålla i sig? 

Det finns det ingen som kan förutse. Samtidigt kan det vara värt att påminna sig själv om den fantastiska börsutveckling vi haft de senaste tio åren. Pengar placerade på börsen måste ha ett långsiktigt perspektiv och hela poängen med långsiktigt sparande är att månadsspara i alla väder med bra riskspridning  gärna med exponering mot annat än bara aktier och räntor. Just nu är vi mitt inne i "Coronaoron" och vi vet inte om börserna kommer att fortsätta ner eller om det återhämtar sig, som det gjorde efter de branta nedgångarna i slutet av 2018. 

Hur påverkar det pensionen? 

Pensionssparande är långsiktigt och för dig som är mitt i karriärenkommer sannolikt flera recessioner och börsnedgångar att drabba sparandet. Alla kommer att vara lika svåra att förutse. Den som vill ha rådgivning utifrån sina personliga förutsättningar kan med fördel kontakta en rådgivare. Men rent generellt gör den långsiktige pensionsspararen bäst i att avstå försök att ”tajma” börsrörelser. Ett grundtips är att regelbundet se över sina placeringar och att säkerställa att man har god riskspridning i sitt sparande. Ta reda på hur just dina pensionspengar är placerade!  

Att välja traditionell förvaltning kan vara ett smart sätt att ge pengarna möjlighet att växa på, särskilt om man inte själv vill bevaka och hantera framtida turbulens på marknaden. Det är en väl beprövad sparform för den som vill spara långsiktigt och bygga upp ett kapital. 

Hur ska jag tänka som sparare? 

Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån. Se till att din placeringsrisk är anpassad till när du ska ha pengarna och till hur viktiga pengarna är för hur du vill leva ditt liv – antingen nu eller som pensionär. Har man gjort den läxan kan man sova relativt lugnt. Den som har mycket ont i magen av den senaste veckans börsutveckling har möjligen för hög risk.  

Är pengar på sparkontot att föredra? 

Man ska alltid ha en buffert i vardagsekonomin – och den kan absolut ligga på ett sparkonto. Men det handlar i första hand om planerade och oförutsedda utgifter som kan dyka upp under det närmaste året. När det gäller pensionssparande vill vi ju att kapitalet ska växa över tid, och då måste de vara placerade på ett sätt som kan ge långsiktig avkastning. De enklaste sätten är att antingen välja fonder eller traditionell förvaltning

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter