Gå till innehåll

Du som kund ska känna dig trygg hos oss

Hela samhället befinner sig i en ovanlig och mycket allvarlig situation som ger flera stora konsekvenser. Vi förstår att många kunder kan känna oro, både för den egna hälsan och för sin ekonomi. Skandia finns till för er och vi värnar om att du som kund ska känna dig trygg hos oss i denna mycket besvärliga tid.

Frans Lindelöw
Frans Lindelöw, koncernchef Skandia.

Vi arbetar aktivt för att nå ut med information och råd om hur du kan agera för att känna dig tryggare. Du möter oss genom våra rådgivare, i kundservice, online och i telefon, på webben och i sociala medier. Vi gör allt för att finnas där för dig, svara på frågor och ge dig relevant information.

Förutom det mänskliga lidandet befinner sig många företag och hela den finansiella marknaden i en stor prövning. Givetvis påverkas även vi som bolag, men Skandia är ett robust företag med ett långsiktigt åtagande, som står väl rustat även i dessa mycket osäkra tider. Vi är en central aktör i samhället och har allt sedan vår start arbetat aktivt för att möta samhällsutmaningar på ett proaktivt sätt. Det gör vi även idag. Som pensionsbolag och bank för cirka 2 miljoner svenskar fyller vi en viktig funktion och vi känner ett stort ansvar för det uppdrag ni som kunder gett oss. Vi följer utvecklingen noggrant och fattar beslut om de åtgärder som krävs för att säkerställa våra åtaganden mot dig som kund, begränsa smittspridningen i samhället och värna säkerheten för våra medarbetare.

I denna exceptionella situation behöver vi alla ta ansvar både som individer och företag. Genom att samarbeta och stödja varandra så bidrar vi tillsammans till att hantera denna osäkra period på bästa sätt.

Läget just nu: Allt om sparande, försäkringar, hälsa och bolån

Har du frågor om försäkringar, sparande eller annat som kan påverkas av läget just nu? Här hittar du svar på våra vanligaste frågor just nu.

Frågor och svar