Gå till innehåll

Urstark börs – men osäkerheten är kvar

Den rejäla uppgången på aktiemarknaderna i år har pressat börserna till nya rekord både i USA och Sverige. Men även om utgångsläget inte per automatik är ansträngt, så motiverar hastigheten på uppgången i år och fortsatt osäkerhet kring konjunkturen till viss försiktighet. Det skriver vi i ett färskt marknadsbrev.

Världens börser har bjudit på en rivstart i år. Efter uppgångar på 10-20 procent noteras flera börser, däribland den svenska, kring rekordnivåer. Johan Lundqvist, ekonom på Skandia pekar på tre förklaringar till det glada börshumöret.

– Det har dykt upp vissa positiva signaler i den ekonomiska statistiken även om de än så länge är ganska få. Vidare har världens centralbanker intagit en mer försiktig position. Dessutom har företagens delårsrapporter för första kvartalet överlag slagit förväntningarna. Tillsammans bidrar detta till att minska oron för den globala konjunkturen som tyngde börserna i höstas.

Samtidigt fortsätter osäkerheten vara stor. Det handlar dels om en bräcklig konjunkturbild, men också om handelskonflikten mellan USA och Kina som väcktes till liv i maj när president Trump införde nya tullar på import från Kina, vilket fick världens börser på fall.

– Utfallet i förhandlingarna kan få stor påverkan på såväl börserna som konjunkturen. Ett fullskaligt handelskrig mellan världens största ekonomier är det sista den globala ekonomin och världens börser behöver just nu.  

”Inte per automatik ansträngt”

Trots den fantastiska uppgången hittills i år, så är utgångsläget inte per automatik är ansträngt, menar Johan Lundqvist.

– Ett globalt börsindex har gått upp omkring 15 procent i år, men har knappt stigit alls sedan oktober i fjol. Vi har alltså nätt och jämt har återhämtat oss från höstens ras.

– Att vi nu har passerat de gamla rekorden och börsen vinner ny terräng är heller inte anmärkningsvärt utan snarare rimligt så länge som vi befinner oss i en uppåt­gående marknad. Börsrekord är inte en varningssignal utan en naturlig del av en aktiemarknad som stiger, säger han.

Hyggliga förutsättningar men sent i cykeln

I marknadsbrevet skriver vi att kombinationen av dämpad, men tillräcklig, tillväxt samt låg inflation som håller räntehöjningar borta, i grunden är positivt för aktier. Förutsättningarna för att börsen ska kunna fortsätta uppåt, om än i långsammare takt än de senaste månaderna, finns alltså där. Men osäkerheten kring konjunkturen och handelskonflikten motiverar viss försiktighet.

– På kort sikt finns naturligtvis risk för en rekyl efter den snabba och stora uppgången i år. Men för att få till en större, och mer varaktig, nedgång behöver förmodligen någon av de faktorer som har fått fart på börsen förlora kraft, skriver ekonomerna i marknadsbrevet.

– Vi ser i dagsläget små risker för att centralbankerna ska börja flagga för nya räntehöjningar. Den största risken är snarare om försvagningen i den ekono­miska statistiken fortsätter. Det är trots allt ganska ont om gröna skott och vi fortsätter att se en hel del besvikelser. Uppgången i år får tolkas som att förväntningarna är högt ställda. Det skapar alltid utmaningar, säger Johan Lundqvist.

– Vi anser att vi befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln. Den som äger aktier bör därför räkna med en större nedgång under sin placeringshorisont även om det kan dröja ett bra tag till.

Rådet till sparare är att försök bortse från läget här och nu och istället lyfta blicken. Det viktigaste är att välja en risknivå som man är bekväm med inte bara i år utan under kommande 5-7 år.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter