Gå till innehåll

Därför är tjänstepensionen avgörande för din framtid

Har du koll på den viktiga tjänstepensionen? Här ger vår pensionsekonom Mattias Munter sina bästa tips. "Kom ihåg att tjänstepensionen och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du slutat jobba"

Tjänstepension ökar i betydelse. Enligt en undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Tjänstepensionens dag är det den jobbförmån vi värdesätter högst. Sex av tio anser att tjänstepension är den viktigaste förmånen – och lika många svarar att de vill skaffa sig bättre koll.

– Allt fler märker att den allmänna pension vi får från staten minskar som andel av den totala pensionen. Att medvetenheten ökar är positivt, för det innebär att allt fler hinner agera i tid, säger Mattias Munter.

Tjänstepension viktig pusselbit

En ny, spännande och mer flexibel arbetsmarknad ger stora möjligheter för dig som individ. Samtidigt tvingas vi ta allt större eget ansvar för att i framtiden få ut en rimlig lön som pensionär. En del kommer bara få 40 procent av sin slutlön i allmän pension. Detta gör att framförallt tjänstepensionen ökar i betydelse, men också det egna sparandet.

– Det är det som sätter guldkant på tillvaron i framtiden. Ju högre slutlön, desto större del av din sammanlagda lön som pensionär kommer att bestå av tjänstepension och eget sparande, säger han.

Hur mycket vill du själv ge dig i framtida lön - räkna här!

Bra skaffa överblick

Långt ifrån alla har en totalbild över hela sin pension. Som pensionsspecialist träffar Mattias ofta folk "i karriären" som känner att de vill skaffa bättre koll.

– Jag tycker du kan ha som vana att se över sin framtida pension åtminstone en gång om året. Eller varför inte när man byter jobb? Ett första steg är att logga in på minpension.se för att få en överblick över din pension. Sedan kan du kolla vilka möjligheter du har att göra aktiva val för din tjänstepension. Det är aldrig för sent att ta tag i sin tjänstepension, avslutar Mattias Munter.

Så kan du påverka din pension

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter