Gå till innehåll

Valet till Skandias fullmäktige avgjort

Våra kunder har sagt sitt. I årets val till Skandias fullmäktige har sju ledamöter, varav sex för omval och en för nyval, valts in i pensionsbolagets högsta beslutande organ. Tack alla ni som engagerat er och röstat – något som i år ger över 220 000 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet.

Att Skandias livbolag är ömsesidigt innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Till skillnad från andra ömesidiga bolag, som styrs av representater från intresseorganisationer, så styrs Skandia helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Läs mer om kundägda Skandia

Fullmäktige utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin, utser vd och löpande ansvarar för Skandias verksamhet och ekonomiska resultat 

Årets valresultat innebär att Sofie Schough från Stockholm tar plats som ny ledamot. Samtidigt sker omval av Marianne Dicander Alexandersson, Ebba Fåhraeus, Therese Johansson, Bo Källstrand, Eva Lindqvist och Ulf Troedsson. Ledamöterna tillträder i samband med bolagsstämman den 15 maj.

– Jag är stolt och glad över det förtroende jag fått. För mig är hållbarhet och kommunikation hjärtefrågor som jag kommer att ha fokus på under min mandatperiod, säger Sofie Schough. 

Kunderna ägare

Skandias fullmäktige består av sammanlagt 21 personer, som alla är kunder i Skandia. Varje år väljer våra kunder sju fullmäktigeledamöter som sitter i fullmäktige i tre år. När de tre åren gått är omval möjligt. Målet är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

I år har totalt 22 068 röstberättigade kunder röstat i årets val. Det är det högsta valdeltagandet som har uppmätts till Skandia fullmäktige.

För varje röst skänker Skandia 10 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet, vilket i år alltså blir 220 680 kronor. Skandia Idéer för livet är en oberoende stiftelse som genom stöttande av forskning och lokala projekt vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. 

Läs mer om Skandias fullmäktige

Läs mer om Skandia Idéer för livet

Är du med och delar på 22 miljarder?

Så mycket överskott fördelades under 2017 till våra kunder med traditionellt förvaltad försäkring. Men hur fungerar det egentligen i praktiken? 

Vår pensionsekonom Mattias Munter förklarar