Gå till innehåll

Så sparar du smart till pensionen − tio bra tips

Det är dags att på allvar ta tag i pensionssparandet. Men hur premiepensionen ser ut är bara ett litet första steg. Här ger vår pensionsekonom Mattias Munter sina bästa tips för en högre pension. − Tänk långsiktigt redan idag, säger han.

De kommande veckorna får miljoner svenska hem det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten. 

− Att gå igenom hur premiepensionen ser ut är ett bra första steg. Men vi får inte glömma att den allmänna pensionen bara är en liten del av vår totala framtida pension och utgör för många inte ens hälften av slutlönen, säger Mattias Munter.

Tjänstepensionen blir därför extremt viktig men måste också kompletteras med privat pensionssparande, säger han.

Få koll på din pension! Med vår pensions­guide kan du se hur mycket du behöver spara för att få den pension du önskar.

Sprida riskerna

Det finns två huvudsakliga förvaltningsformer för hur tjänstepensionskapitalet placeras: Dels traditionell förvaltning, där pensionsbolaget väljer hur pengarna ska placeras och garanterar en viss nivå på pensionsutbetalningen. Och dels fondförsäkring, där kunden själv väljer risknivå och typ av placering, oftast i räntefonder, aktiefonder eller blandfonder. Dessa kan väljas var för sig eller kombineras med varandra för att hitta en lämplig risknivå.

Vilket val du gör handlar om hur stort ansvar du själv vill ta för dina placeringar och hur mycket intresse och tid du har för att bevaka dina placeringar och hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden.

– Genom att välja olika typer av placeringar, marknader och branscher hittar man en lämplig risknivå. Ett bra sätt att slippa fundera över om börsen ska upp eller ner i ett långsiktigt sparande, är att spara regelbundet för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. Särskilt viktigt är det att våga fortsätta sätta undan pengar när börsen går ned. 

Pension är alltid ett långsiktigt sparande, menar Mattias Munter.

− Man ska förstås ha en buffert i vardagsekonomin – och den kan absolut ligga på ett sparkonto − men det handlar snarare om utgifter som kan dyka upp under det närmaste året. För pensionssparande är det viktigt att låta pengarna jobba åt dig och ge dem chansen att växa. Då måste du också ta någon form av risk.

Mentala konton

Att bli statligt försörjd av den allmänna pensionen är ett minne blott. Det är paradoxalt, eftersom individen har större eget ansvar än någonsin över sin pension.

Så varför brinner inte framtida pensionärer för pensionssparande?

− Den stora utmaningen är att det för de flesta är något som ligger långt framme i tiden. Den mänskliga hjärnan är kortsiktig. Jag tror att man måste försöka göra pensionssparande till något konkret här och nu, trots att belöningen kommer långt senare, säger Mattias Munter.

En annan utmaning med pensionssparandet är att det riskerar att ”blandas ihop” med sparandet till nya båten eller sommarhuset. Med andra ord ställer det ytterligare krav på vår disciplin som sparare.

− Pensionen är för de flesta något som ligger långt framme i tiden. Den mänskliga hjärnan är kortsiktig och vill helst ha belöningen omedelbart men med pensionssparande så kommer belöningen långt senare, säger Mattias Munter, som brukar prata om ”mentala konton”, där tydlighet inför sig själv är nyckeln till framgång.

− Mitt tips är att öppna ännu ett ISK eller en kapitalförsäkring som du döper till ”Pension”. Det är en viktig poäng. Då kan du också börja se tydligt hur de olika korgarna fylls på. Att bara spara utan ordentliga mål är nästan omöjligt.

Samtidigt bör jag väl sänka risken när jag närmar mig pensionsåldern?
− Jo, men inte för tidigt. Jag tror att många sparare stirrar sig blinda på pensionsåldern som målet med sparandet. Men det är ingen bra idé att parkera alla pengarna med lägsta möjliga risk när du går i pension, för då kommer utbetalningarna aldrig att kunna höjas. Pengarna ska förvaltas och för många räcka kanske 25 år till av ditt liv. Våga ta en viss risk så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren.

Inte bara kronor och ören

Men en pensionsplan handlar inte bara om kronor och ören. Tänk bredare och ur ett livsstilsperspektiv. Vad tror du kommer fungera bäst för just dig?

− Det är viktigt att fundera igenom hur du ser på din framtid som pensionär. Du kanske inte vill gå i pension på heltid från en dag till en annan eller så kanske du vill karriärväxla? Sätt dig in i hur just din situation ser ut och vilka möjligheter du har. Om du utöver tjänstepensionen sparar på egen hand, så skapar du ett större utrymme i framtiden att agera, säger Mattias Munter.

Få koll på din pension! Med vår pensions­guide kan du se hur mycket du behöver spara för att få den pension du önskar.

Pensionsekonomens 10 tips för att höja din pension

  • Jobba så mycket heltid som möjligt. Varje år och varje lön räknas!
  • Tjänstepension är extremt viktigt. Via minpension.se kan du få överblick över alla delar och samtidigt se vad du kan påverka
  • Se över ditt privata sparande. Slopad avdragsrätt betyder inte att du ska sluta spara på egen hand till pensionen.
  • Löneväxla till tjänstepension – om arbetsgivaren tillåter och du har en hög lön.
  • Fundera över hur aktiv du till vara. En hög aktivitet gör att du kan placera smalare.
  • Se över fondval och riskspridning. Det är viktigt med en balanserad portfölj. 
  • Spara regelbundet för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. 
  • 10 år eller mer kvar till pension? Välj aktiefonder för chans till bättre avkastning.
  • Ta hand om din partner. Öppna extra sparande för den som är hemma mest.
  • Våga ta en viss risk även efter uppnådd pensionsålder – så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren.

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Om undersökningen

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18–65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Totalt har 1010 intervjuer genomförts under perioden 19–23 januari 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.