Gå till innehåll

Spretigt facit för tvekande sommarbörs

Sommaren började med tvekande börshumör i juni, men efter breda uppgångar i juli ligger de flesta, större börsindex på plus räknat i svenska kronor. Överlag har det således varit en hygglig börssommar för svenska sparare. Men kurvorna spretar och endast ett fåtal börser har orkat upp till toppnivåerna från i våras. Dessutom har valutarörelser satt starka avtryck i avkastningen – både under sommaren och sedan årsskiftet.

Läs även: Sitt inte still i båten: Minska i USA, öka i Sverige

Juni var en trög månad för många aktiemarknader, men juli var desto bättre. Räknat sedan den 1 juni och har ett globalt börsindex stigit ca 4,5 procent i svenska kronor fram till den 10 augusti. Exklusive valutakursförändringar summerar avkastningen till 2,7 procent, så mycket uppgången är till följd av att svenska kronan har försvagats.

Aktiemarknaden har fått stöd av starka bolagsrapporter liksom en fortsättning på Goldilocks-konjunkturen, det vill säga att tillväxten är tillräckligt hög, men inte så hög att inflationen skenar iväg.

USA sommarens börsvinnare

Av de större börsindexen ligger det amerikanska i topp. Under sommarmånaderna har USA-börsen stigit med strax över 8 procent i svenska kronor där förstärkningen av dollarn har bidragit med ca 3 procentenheter. Den amerikanska aktiemarknaden fortsätter därmed att trotsa det eskalerande handelskriget och stigande räntor eftersom företagsvinsterna och konjunkturen fortsätter att vara på topp. Inte heller de kraftiga nedgångarna i enskilda aktier som Facebook och Twitter räckte för att lägga sordin på börshumöret som helhet.

Urstark banksektor lyfte Sverige

Den svenska börsen har stigit drygt 4 procent, vilket kan jämföras med genomsnittet av Europas övriga börser som är upp en halv procent. En mycket stark utveckling för de fyra bankaktierna efter deras delårsrapporter är en viktig förklaring. Även en handfull andra aktier, däribland Ericsson har bjudit på tvåsiffriga uppgångar under sommaren, vilket också har bidragit till börsens avkastning. På den svenska förlorarlistan hittar vi råvarubolag och verkstadsaktier. Här kan dock tilläggas att sommarens förloraraktier i flera fall fanns bland vinnarna under våren.

Kina sänke 

Den sämsta utvecklingen hittar vi bland tillväxtmarknader som i genomsnitt har gått ned knappt 2 procent under sommarmånaderna. Här har dock valutarörelser mildrat nedgången med några tiondelar för svenska sparare. Att titta på den genomsnittliga börsutvecklingen bland tillväxtmarknaderna är dock missvisande i det här fallet. För det är det åttaprocentiga raset i Kina som ligger bakom nedgången.

Kina-börsen har pressats av hotet om eskalerande handelskonflikt, vilket också har fått valutan att falla påtagligt. Bland de övriga BRIC-ländernas börser hittar vi Brasilien och Ryssland omkring nollstrecket, medan den indiska börsen stoltserar med en avkastning på nära 10 procent i svenska kronor under sommaren.

Sammantaget har alltså börssommaren varit högst blandad. Positiv utveckling i Sverige, USA och Indien, ska ställas mot desto skralare utveckling i Europa, Japan, Ryssland och Brasilien samt den stora nedgången i Kina.

Kronförsvagning lyfter årets avkastning 

Om vi backar bandet ett par månader och tittar på börsutvecklingen sedan årsskiftet kan vi konstatera att uppgången i juli i de flesta fall handlade om att börserna tog igen förlorad mark. Ett globalt börsindex har ännu inte nått upp till toppnoteringen i januari och uppgången hittills i år landar i skrivande stund på 4 procent.

För svenska sparare ser det dock betydligt ljusare ut. I svenska kronor uppgår avkastningen på samma globala börsindex till 13,7 procent. Och tittar vi närmare på de olika börserna är det särskilt den amerikanska som utmärker sig. Tack vare New York-börsens uppgång på knappt 8 procent och dollarns förstärkning på drygt 12 procent blir avkastningen på den amerikanska börsen ungefär 20 procent sedan årsskiftet. Och under den senaste tolvmånadersperioden överstiger avkastning 30 procent. Ännu en gång ser vi alltså hur valutan ger medvind för svenska sparare.

Förr eller senare kommer dock vinden att mojna och på sikt övergå till motvind. Valutadriven avkastning är bara lånad avkastning. På nästa sida ger vi förslag på hur du kan minska portföljens valutakänslighet.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.