Gå till innehåll

"Inte läge öka risken i sparandet"

Förutsättningarna för aktier är i grunden goda med stark konjunktur, låga räntor och växande bolagsvinster. Men det finns ett hot som lurar i kulisserna, skriver våra ekonomer i senaste numret av Placeringsutsikter. Efter nio år av börsuppgång kan inflationen rita om spelplanen.

Efter en urstark start på börsåret 2018 återvände turbulensen till världens aktiemarknader.

I grunden är förutsättningarna för aktier fortfarande goda och börsen kan mycket väl sluta på plus 2018. Men med stigande räntor blir de höga aktievärderingarna allt svårare att motivera.  

– På börsen har det funnits gott om vinnare på det gynnsamma ekonomiska klimatet. Men den senaste tiden har förutsättningarna förändras i takt med att räntorna stigit. Det har gett aktiemarknaden skrämselhicka, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Se filmen om Placeringsutsikter

Läs hela Placeringsutsikter

Inflationshotet närmar sig

Om man jämför konjunkturcykeln med årstiderna, kan man nu säga att vi har passerat halvårsskiftet och gått in i sensommar. Det innebär att centralbankerna framöver väntas rulla tillbaka det enorma penningpolitiska experimentet som har pågått i över ett decennium, genom att minska stödköpen av obligationer och så småningom också höja räntorna.

Läs mer: Växtvärken gör sig påmind

Skandias makroekonom Johan Lundqvist pekar ut inflationen som ett av de största hoten mot världens börser.

– Efter en långdragen återhämtning efter finanskrisen har vi nu kommit fram till ett läge där det ekonomiska maskineriet börjar bli ansträngt i flera tongivande länder. Det gör att förutsättningarna för högre inflation är på plats. Ofta sker ökning av inflation långsamt, men sent i en konjunkturcykel kan det gå snabbare, säger han.

Stimulansfesten lider alltså mot sitt slut och för marknaderna innebär detta en uppenbar risk. Ett scenario med skenande inflation skulle enligt Johan Lundqvist innebära stigande räntor som i sin tur kan utlösa börsfall.

– En alltför hög inflationstakt är marknadens största fiende eftersom det skulle driva upp räntorna. Efter omkring nio år med nära nog nollräntor, är ekonomins motståndskraft mot högre räntor sannolikt betydligt lägre nu än i förra högkonjunkturen, säger han.

Huvudscenariot är dock enligt Skandias Placeringsutsikter att inflationen stiger måttligt i år på ganska bred front, vilket innebär att centralbankerna kan fortsätta på den inslagna vägen med försiktigt minskade stimulanser. Räntorna stiger därför endast långsamt.

– Eftersom både den globala konjunkturen och företagens vinster fortsätter att förbättras räknar vi med att marknaden klarar av det här scenariot. Men det kommer att kunna bli stökigt med jämna mellanrum. 2018 blir av allt att döma ett mer turbulent år än 2017.

Läs mer: Inflationshotet – tre olika scenarion

Tänka långsiktigt

Hur ska man då tänka som sparare? Börsen ligger ofta 6-12 månader före konjunkturen. Även om det dröjer innan räntorna är så höga att de knäcker tillväxten i ekonomin, finns en risk att de får en negativ effekt på aktiemarknaden betydligt tidigare än så.

– Det behöver inte betyda att vi får ett börsras i närtid, men när osäkerheten ökar kan volatiliteten bli högre än den var under fjolårets andra hälft. Mot den bakgrunden anser vi inte att det här är rätt tillfälle att öka aktieexponeringen för att maximera avkastningen, säger Maria Landeborn.

Enligt sparekonomen är det snarare rätt tidpunkt att fundera igenom vilken risknivå man vill ha i sitt långsiktiga sparande och fokusera på balansen mellan aktier och värdebevarande tillgångar.  

– Dels handlar det om att säkerställa att värdeminskningen inte blir oacceptabelt stor om börsen vänder ner, men också om att ha torrt krut i bössan om det uppstår köptillfällen till följd av en nedgång.

Att vara långsiktig har dessutom blivit allt viktigare mot bakgrund av den långa börsuppgången, den utdragna konjunkturcykeln och de höga aktievärderingarna.

– Ofta sägs det att den som har en sparhorisont på fem år kan ha större delen av sitt kapital placerat i aktier. Givet förutsättningarna tror jag att man ska ha en längre placeringshorisont än så om man har en väldigt hög aktieandel idag. Att sikta på 10 år tror jag är klokt, säger Maria Landeborn.

Läs mer: Långsiktighet viktigare än någonsin i portföljen

Högst potential

Att vara rätt placerad handlar också om att ha geografisk spridning och välja de aktiemarknader som har bäst chans att ge god avkastning på lång sikt. I Skandias Placeringsutsikter rankas den långsiktiga potentialen på världens aktiemarknader med hjälp av Skandias Värdemätare. Den bygger på värderingar, bolagens vinsttillväxt och trenden på respektive marknad. Dessutom sker en kvalitativ bedömning av andra faktorer som kan påverka den långsiktiga avkastningen.

– Långsiktigt har vi två regioner som vi ser mer positivt på. Det handlar om Japan och tillväxtmarknaden Asien. För hemmamarknaden Sverige har vi en mer tudelad syn. Det stora omvärldsberoendet är positivt just nu men i ett läge där konjunkturen vänder ned eller börsen skakar så kommer Sverige att drabbas av det också, säger Maria Landeborn.

Maria Landeborn tipsar även om behovet av regelbundet sparande, exempelvis genom ett månadssparande. 

– Det är viktigt att fortsätta spara även i ett läge där börsen vänder ned. Då får man tänka på att man hela tiden köper billigare och att det förr eller senare vänder upp igen.

Läs mer: Marknaderna med högst långsiktig potential

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.