Gå till innehåll

Här är frågan du ska ställa dig som sparare

Världens aktiemarknader har bjudit på en trevande utveckling hittills i år. Men tack vare försvagningen av svenska kronan har sparare fått bra avkastning. Om du nu funderar över vad börsens nästa steg kan tänkas bli, börja med att ställa dig frågan: Hur mycket av gångna års avkastning är jag beredd att riskera för att ha möjlighet till fortsatt avkastning?

Läs senaste numret av Placeringsutsikter

Den pågående börsuppgången har både varit långvarig och stor. Ett globalt börsindex har stigit med närmare 300 procent i svenska kronor och Stockholmsbörsen har gått upp hela 350 procent sedan botten i mars 2009.

I år har dock oron ökat på marknaden. Många sparare frågar sig om börsen har mer att ge eller om den är på väg ner. Men en bättre fråga är snarare: hur mycket av den höga avkastningen är jag beredd att riskera för möjligheten till fortsatt avkastning?

– Det är en av få frågor som vi faktiskt kan veta svaret på. Den frågan är kanske viktigare nu än någonsin och svaret är betydligt viktigare än valet av aktiemarknad, säger vår ekonom Johan Lundqvist.

Saknar bäst före-datum

Johan Lundqvist påpekar att konjunkturen alltjämt är pigg även om viss avmattning börjar märkas på sina håll. Dessutom finns olika tecken och mönster som historiskt brukar dyka upp när konjunkturen håller på att vika ned sig.

– Dels ser vi det i ekonomisk statistik där arbetslösheten blir allt lägre och det blir svårt att få tag på personal. Dessutom dyker olika mönster upp på de finansiella marknaderna som är vanliga i slutet av en högkonjunktur, exempelvis i form av små ränteskillnader mellan högriskobligationer och statsobligationer.

Att börsuppgången har pågått länge behöver inte betyda att den ska ta slut inom en snar framtid. En börsuppgång saknar bäst före-datum. Det är inte tid som får börsuppgångar att ta slut, utan specifika händelser – senast en amerikansk bankkonkurs.

– Förr eller senare kommer även den här uppgången ta slut men vi vet inte när eller av vad. Vi vet däremot att det är mycket svårt att avgöra vad som är en kortvarig sättning och vad som är början på en stor nedgång. Om vi skulle sälja våra aktier så fort börsen darrade till, är risken stor att vi sedan skulle vänta för länge när börsen vänder upp igen och på så sätt gå miste om avkastning, säger Johan Lundqvist.

Spara tryggt och enkelt

Det bör vi ta ställning till

Istället för att spekulera i om börsuppgången ska fortsätta i flera år till eller vända ned imorgon menar Johan Lundqvist att vi bör ta ställning till hur mycket vi är beredda att riskera. 

– Beroende hur pengarna har varit placerade kan ett kapital som var värt 100 000 kronor i mars 2009 ha vuxit till omkring 400 000 kronor idag om det har varit placerat på aktiemarknaden. Här behöver man ta ställning till hur mycket av den avkastningen som man är villig att riskera för att kunna vara kvar på tåget, säger han och fortsätter:

– Det gäller samtidigt att komma ihåg att priset för att låsa in den avkastning vi redan har fått är att avstå från möjligheten till fortsatt avkastning, om börsuppgången håller i sig. Det viktiga är att man tänker igenom hur mycket risk man vill ta och inte äventyrar mer än man är villig att riskera.

Nyckeln till ett framgångsrikt sparande och god långsiktig avkastning ligger i att fatta kloka beslut. Och sådana är inte alltid spännande, menar Johan Lundqvist.

– Om man inte räds ett scenario där portföljen halveras i värde och flera års avkastning raderas – till exempel för att kapitalet inte ska användas på många år – gör man förmodligen bäst i att behålla sina aktieinvesteringar.

Men om du exempelvis sparar ihop till en insats till en bostad, eller av någon annan anledning fasar över tanken på att portföljen skulle halveras i storlek, kan man nu överväga att minska på risken, tycker Johan Lundqvist. Det är dock inte gratis.

– Priset för att låsa in den avkastning vi redan har fått är att avstå från möjligheten till fortsatt avkastning, om börsuppgången fortsätter. Det behöver inte ske fullständigt och omedelbart. Man kan minska sitt aktieinnehav över en period om, säg, ett år. Det viktiga är att man inte äventyrar mer än man är villig att riskera.

Få koll på marknaden

Rebalansera portföljen

Johan Lundqvist trycker också på vikten av att rebalansera portföljen, alltså återställa portföljens ursprungliga risk efter en längre tids uppgång.

– Det bör även den som väljer att behålla full aktieexponering göra med jämna mellanrum för att inte göra portföljen för beroende av de aktiemarknader som har gått bäst den senaste tiden.

Att rebalansera räcker dock inte om man inte är beredd att riskera sitt kapital:

– Då gäller det att de facto minska på sina aktieinvesteringar och placera delar av kapitalet i mindre riskfyllda placeringar såsom räntefonder.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.