Gå till innehåll

3 steg mot ökad tillväxt för ditt företag

Tillväxtkurvan pekar uppåt, företaget blomstrar men hur gör man för att behålla en positiv utveckling? – En modern arbetsgivare med hållbar tillväxt i fokus behöver ta hand om sin viktigaste resurs – medarbetarna, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Guide – testa vilken tjänstepension som passar ditt företag

Sverige har en stark tradition av entreprenörer som gjort landet rikare. Från Alfred Nobel och paret Ericsson till dagens snabbväxande Gasellföretag som är med och skapar framtidens jobb.

Framgångarna bottnar förstås i allt från mod och slit till spetskompetenser och innovativa affärsmodeller – samt en okuvlig tro på företagets idé. I dag pekar forskare även på sambandet mellan ett friskt företag, där medarbetarna mår bra, och ett lönsamt företag.

– De företag som har helheten – hälsoförsäkring, tjänstepension, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring – är också friskare företag generellt sett, säger Mattias Munter.

Viktigare än lön

En nyckel till framgång är att rekrytera rätt. För företag som vill expandera genom sina anställda är det avgörande att hitta personer som kan hjälpa bolaget framåt.

– I dag är det många företag som har svårt att hitta kompetent personal. Om man ska vara en attraktiv arbetsgivare måste man ta fram ett bra helhetskoncept med tjänstepensionsförmåner, säger Mattias Munter och rekommenderar alla företag som har en tjänstepension att marknadsföra den när de letar efter nya talanger.

Enligt en undersökning bland nyutexaminerade svenska akademiker, gjord av Jusek, är ”bra kollegor”, ”gott ledarskap” och ”trygga anställningsvillkor” allra viktigast hos en arbetsgivare. ”Konkurrenskraftig lön” kommer först på tionde plats och ”status” på plats tretton, anser de unga akademikerna som deltog i undersökningen.

Stärker företaget

Mattias Munter kallar tjänstepensionen för en hygienfaktor i ett bolag:

– Det handlar om mer än sparande för framtiden, utan också om trygghet här och nu bland annat i form av försäkring vid sjukdom och en hälsoförsäkring med förbyggande insatser. Förebyggande insatser som kan undvika kostsamma sjukskrivningar är ofta avgörande för den enskilde individen, men potentiellt även för företaget som kanske inte klarar sig utan en nyckelperson under lång tid, avslutar han.

3 steg mot ökad tillväxt

  1. Entreprenörskapet: En bra idé räcker inte – en entreprenör ska också våga satsa på idén och ha ett starkt driv.
  2. Produkten: Det krävs en konkurrenskraftig produkt och att man fortsätter att arbeta aktivt med sin produkt.
  3. Rekrytera rätt medarbetare: Att man skapar en företagskultur som bygger på värderingar och som involverar samtliga i företaget – och att man är noga med att rekrytera personal som delar värderingarna och kan utveckla företaget.

(Källa: Fallstudie av Gasellföretag och deras tillväxtframgångar, Linköpings universitet)

Vilken tjänstepension passar ditt företag?

Med våra paket för tjänstepension kan du ge dina medarbetare riktigt bra personalförmåner.

Testa vår guide