Gå till innehåll
Klossar i en glaskupa

Fondförsäkring

Vårt fondförsäkringserbjudande utgörs av ett kvalitetsgranskat urval av fonder från marknadsledande förvaltare. Vi premierar fonder vars förvaltning har ett relevant och systematiskt arbete med hög kompetens inom hållbarhet.

Hållbarhet - en viktig komponent i urvalet av fonder

Vi hållbarhetsgranskar alla fonder vi erbjuder inom fondförsäkring, och har hållbarhetskrav på alla fonder. Vi erbjuder dessutom ett brett utbud av fonder som har särskilt fokus på hållbarhet så att alla kunder, oavsett placeringsbehov, kan välja ett hållbart sparande.

För att säkerställa ett attraktivt fonderbjudande gör våra fondanalytiker en noggrann utvärdering vid val av nya fonder och vi följer årligen upp samt utvärderar hållbarhetsarbetet för samtliga fonder i fondförsäkringserbjudandet. Vi granskar hur fonderna beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sina investeringar. Baskrav för alla fonder är att förvaltaren ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, ha en policy för miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter, redogöra för hur fonden beaktar miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor, samt ha tillräckliga resurser för att kunna implementera ett robust arbete och redogöra för hur fonden beaktar hållbarhetsaspekter på ett relevant sätt.

Med utgångspunkt från vår utvärdering för vi dialoger med fondförvaltare för att påverka hur deras hållbarhetsarbete kan utvecklas.

Ökat hållbarhetsfokus i vårt fondutbud

Vi har under de senaste åren kontinuerligt ökat antalet fonder med hållbarhetsfokus i vårt utbud och erbjuder nu ett brett utbud av fonder med hållbarhetsfokus som kan möta alla kunders typiska placeringsbehov. Vi har fonder med hållbarhetsfokus inom alla de större aktiemarknaderna, både inom aktiv eller indexnära förvaltning, samt med inriktning mot teman som exempelvis klimat och miljö. Vi erbjuder även ett flertal räntefonder och blandfonder med hållbarhetsfokus. Bredden i vårt hållbara fondutbud innebär att våra kunder kan sätta samman portföljer av fonder med utmärkande hållbarhetsansats i linje med önskad risknivå.

Att en fond har hållbarhetsfokus innebär att fonden främjar eller har hållbarhet som mål, samt att hållbarhet bedöms vara avgörande när fonden väljer in och väljer bort investeringar. Fonderna har antingen ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper alternativt ett särskilt hållbarhetsrelaterat tema, exempelvis klimatomställning, vattenrening eller social hållbarhet. Dessa fonder framgår i vår fondlista.

Enkelt att välja ett hållbart fondsparande

Hållbarhet spänner över flera viktiga områden och vi vet att våra kunder har olika syn på vad det innebär att investera hållbart. För att underlätta att göra enkla, hållbara fondval i linje med kundernas egna önskemål finns olika funktioner i vår fondlista. Exempelvis kan fonder med hållbarhetsfokus filtreras fram vilket, dvs fonder som främjar eller har hållbarhet som mål, samt att vi bedömer att hållbarhet är avgörande i fondens investeringsbeslut. Även fonder som investerar i bolag inom vissa sektorer som anses kontroversiella filtreras enkelt bort.

I fondlistan synliggör vi även olika bedömningar av fonderna såsom hållbarhetsriskvärde, hållbarhetsbetyg och EU:s hållbarhetsklass.

Per Lindgren

 

"I våra utvärderingar ser vi flera positiva förflyttningar av hållbarhetsarbetet hos flera av de fondbolag som Skandia adresserat tidigare år. Detta kan ses som en indikation att vårt påverkansarbete har positiva effekter och gör skillnad."

Per Lindgren, chef Förvaltaravtal

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss