Gå till innehåll

Fondförsäkring

Vi granskar löpande vårt fondförsäkringserbjudande för att säkerställa ett fondutbud som bygger på enkelhet, kvalitet och förutsättningar för god avkastning. Vi gör en grundlig utvärdering av fondernas och förvaltarnas policyer och processer samt bedömer dem utifrån vårt egenutvecklade ramverk. Utvärderingen fungerar som utgångspunkt för de löpande diskussionerna som vi har med förvaltare om hållbarhet.

Ett krav för att ingå i vårt fondförsäkringserbjudande är att fonden har ett för investeringsstrategin relevant hållbarhetsarbete. Exempelvis förväntas aktiefonder ha högre nivå på hållbarhetsarbetet än valutafonder. Vi premierar fonder som löpande integrerar hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen och förvaltare som uppvisar stark hållbarhetskompetens.

Hållbarhetsinriktad fondportfölj

Vår målsättning är att kunna erbjuda kunder möjligheten att sätta samman en riskdiversifierad portfölj av fonder med utmärkande hållbarhetsansats. Vi arbetar för att kunna lägga till ytterligare fonder som både uppfyller våra krav för att kategoriseras som hållbarhetsfond samt våra övriga krav beträffande exempelvis avkastning, kostnader och investeringsorganisation.

För kunder som är intresserade av att veta hur en fond tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning finns främst två verktyg på vårt fondtorg - Hållbarhetsprofilen och Morningstars hållbarhetsbetyg.

  • Swesifs Hållbarhetsprofil är ett standardiserat faktablad som fondbolagen själva fyller i och som beskriver om och hur fonden beaktar hållbarhetsfrågor och om fonden tillämpar några hållbarhetskriterier.
  • Morningstars Hållbarhetsglober baseras på Sustainalytics analys av de underliggande bolagens hållbarhetsarbete med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma globala fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämförbart med alla andra fonder oavsett fondkategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett absolut värde.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss