Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia Liv i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2019–2023)

6,5%

Återbäringsränta 1 mars 2024

5 %

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 12 månaderna (mars 2023- februari 2024)

3,7%
Totalavkastning

Totalavkastning under året t.o.m. 2024-02-29

0,8%

Totalavkastning de senaste 12 månaderna (mars 2023-februari 2024)

5,2%
Solvens 

Solvensgrad 2024-02-29

207%
Konsolidering   

Kollektiv konsolideringsgrad 2024-02-29

104% 
Marknadsvärde   

Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16

1.00 (0%)