Gå till innehåll

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av våra ägare. Målet är att alla ägare ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöter i fullmäktige

Dan Brännström, ordförande

Dan Brännström, ordförande

Födelseår: 1958 
Invald: 2021
Utbildning: Ekonomexamen, Handelshögskolan i Göteborg.  
Andra uppdrag: Oberoende rådgivare i eget bolag. Ledamot Skandias valberedning till fullmäktigeval samt valberedning till styrelse- och revisorsval. Styrelseledamot i ett antal företag och organisationer i näringslivet.
Bakgrund: Auktoriserad revisor och delägare i EY samt generalsekreterare i branschorganisationen FAR. 

Cecilia Sandberg, vice ordförande

Födelseår: 1968
Invald: 2022
Utbildning: Filosofie magisterexamen med sociologi som huvudämne, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Personaldirektör på Atlas Copco och ordförande i Atlas Copcos pensionsstiftelse. Ordförande Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval.
Bakgrund: Tidigare haft flera ledande befattningar inom HR-området på Permobil, AstraZeneca, SAS och American Express.

Elisabeth Nilsson, vice ordförande

Ulf Troedsson, vice ordförande

Födelseår: 1958
Invald: 2015 (omvald 2018 och 2021)
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska högskola. Ekonomistudier vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Executive advisor Vargas Holding och Senior Industry advisor EIT InnoEnergy. Styrelseordförande Hermes Medical solutions. Styrelseledamot Cellfion AB, Klimatet Invest, Ligna Energy AB, Corpower Ocean AB, Kromnigon AB, Sunstreet AB och Vätgas Sverige.
Bakgrund: VD och koncernchef Siemens Norden och Baltikum. Ledamot i Siemens globala Top 50 ledningsgrupp, styrelseledamot eller ordförande i Siemens AB, Siemens OY, Siemens Turbomachinery AB. Styrelseordförande Siemens AS Norge, Siemens AS Danmark,  Siemens Mobility AB. Styrelseordförande Swedish Medtech. Vice ordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Anki Ahrnell, ledamot 

Födelseår: 1953
Invald: 2022
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Smarta Samtal.
Bakgrund: Chief Digital Officer på Bonnier AB, chef för digital utveckling på Swedbank och ledande befattningar inom Lowe Brindfors, Cambridge Technology Partners och IBM lokalt och globalt. Utsågs till årets intraprenör i Sverige 2013, till en av de 50 mest inspirerande kvinnorna i tekniksektorn i Norden 2016 och erhöll Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2020. Tidigare styrelseuppdrag i Bonnier Publications, Bookbeat AB, Lexly AB, Bonnier Magazines & Brands, Avanza AB, If Svenska AB och Dataföreningen i Stockholm.

Lars O Anderson, ledamot

Födelseår: 1953
Invald: 2022 som ersättningsledamot
Utbildning: Examen från Handelshögskolan i Stockholm, reservofficersexamen från Sjökrigsskolan och studier vid Harvard Business School. 
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Plusius AB och Crosskey Banking Solutions AB/Ltd.
Bakgrund: Operativt förvärvsansvarig på Tieto för finansiell sektor. Grundare av två konsultbolag Corda Consulting AB och Canvisa Consulting AB inom finansbranschen i rollen som VD. Ledande befattningar inom IBM såväl lokalt, regionalt som globalt. Tidigare styrelseuppdrag i Nasdaq Broker Services, Credo Capital Partners, FOREX Bank AB, Transcendent Group AB och Biocool AB.

Martin-Bendixen-FM.jpg

Martin Bendixen, ledamot
Födelseår: 1968
Invald: 2023
Utbildning: Masterexamen i ekonomisk historia och kandidatexamen i nationalekonomi vid London School of Economics
Andra uppdrag: Head of Treasury, Tax and Risk Management på Electrolux och ordförande i Electrolux Försäkrings AB 
Bakgrund: Verksam inom Electrolux de senaste tjugo åren med ansvar för Treasury (koncernens internbank), skatt, kapitalförvaltning, försäkringar och riskfunktion. Har suttit med i ett antal investeringskommittéer i olika länder. Tidigare styrelseledamot i Industrins Finansförening och har även verkat inom penningmarknaden, på bank och fondkommissionär.

Monica Caneman

Monica Caneman, ledamot

Födelseår: 1954
Invald: 2021
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseproffs. Styrelseordförande i Euroclear Sweden AB samt ordförande i Nasdaq Sveriges bolagskommitté. 
Bakgrund: Har i över 20 år arbetat i olika nordiska bolagsstyrelser, som ordförande eller ledamot. Ledande befattningar inom SEB-koncernen, bland annat som medlem i koncernledningen och ställföreträdande koncernchef.

Göran Fjällborg, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2022 som ersättningsledamot
Utbildning: Företagsekonomi, Umeå universitet.
Andra uppdrag: Rådgivningsuppdrag inom familjejuridik och företagsekonomi. VD i Jukkasjärvi Bränsle AB, styrelseledamot i Jukkasjärvi Byallmänning samt i Jukkasjärvi Förvaltning AB och styrelsesuppleant för Fjäder Redovisning AB.
Bakgrund: Tidigare vd i Norrfinans-koncernen, försäljningschef i Folksam. Under sina aktiva år som försäkringsförmedlare var han licensierad inom Swedsec och Insuresec. 

Magnus Henrekson, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2019 (omvald 2022)
Utbildning: Internationell ekonomexamen och ekonomie doktor, Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Infostat AB, Stiftelsen Affärsvärlden samt Sven och Dagmar Saléns stiftelse. Regeringens utredare av den svenska skolans betygssystem.
Bakgrund: Professor i nationalekonomi och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Kristina Hirschfeldt, ledamot 

Födelseår: 1984
Invald: 2022
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Uppsala universitet. 
Andra uppdrag: Internrevisionschef på Försvarets materielverk (FMV).
Bakgrund: Internrevisionschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), internrevisor på Finansinspektionen och Riksbanken samt revisor på Deloitte. Ordförande i Uppsala Studentkår samt styrelseledamot vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet.

Lena Larsson

Lena Larsson, ledamot

Födelseår: 1966
Invald: 2021
Utbildning: Civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: CFO på OKQ8 och styrelseledamot i OKQ8 Bank samt styrelseledamot och ordförande i Revisionsutskottet i Bilprovningen. 
Bakgrund: Har tidigare varit tf CFO i PostNord, haft olika befattningar inom ekonomiområdet hos Länsförsäkringar och Bonnierkoncernen. Har arbetat inom revision och Corporate Finance på PriceWaterhouseCoopers.

Maria-Larsson-FM.jpg

Maria Larsson, ledamot
Födelseår: 1956
Invald: 2023
Utbildning: Utbildad lärare, Växjö lärarhögskola
Andra uppdrag: Driver ett eget konsultbolag, är ordförande vid Linnéuniversitetet och ledamot i Drottning Silvias jubileumsfond
Bakgrund: Landshövding i Örebro län 2015-2022. Tidigare ordförande i det statliga bolaget Voksenåsen, för stiftelsen Alfred Nobels Björkborn samt för fyra olika stiftelser knutna till landshövdingeuppdraget, med kapitalförvaltning och bidragsutdelning. Äldre- och barnrättsminister 2010-2014 samt äldre- och folkhälsominister 2006-2010. Därförinnan riksdagsledamot i näringsutskottet samt i arbetsmarknadsutskottet. Arbetande ersättare i Riksbanksfullmäktige. Tidigare styrelseledamot för Föreningssparbanken Gnosjö samt Högskolan i Jönköping.

Lotta-Widorson-Lassfolk-FM.jpg

Lotta Widorson Lassfolk, ledamot
Födelseår: 1970
Invald: 2023
Utbildning: Ekonomi, ledarskap
Andra uppdrag: Partnerchef Norden, Google Cloud
Bakgrund: Har över trettio års erfarenhet från IT-branschen, senast som Chief Operating Officer på Telia Cygate. Har bland annat varit verksam vid Microsoft och Atea.

Helena Nelson, ledamot

Födelseår: 1965
Invald: 2020 (omvald 2023)
Utbildning: Juristexamen, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Chefsjurist Carnegie Investment Bank AB, styrelseledamot i ett antal bolag och stiftelser i Carnegiekoncernen samt styrelseledamot i Qliro AB.
Bakgrund: Tidigare varit chef för Group Compliance i Swedbank samt varit chefsjurist och haft andra juristroller inom Skandia. 

Sofie Schough, ledamot 

Födelseår: 1971
Invald: 2018 (omvald 2021)
Utbildning: Magister i företagsekonomi från Handelshögskolan, Umeå universitet samt Kingston University i London
Andra uppdrag: Kommunikationschef Coor AB.
Bakgrund: Kommunikationschef Addici AB, marknadschef Enlight AB och Tradevision AB samt konsult med uppdrag för Europeiska Kommissionens DG XXIII.

Ingela Tengelin, ledamot

Födelseår: 1957
Invald: 2020 (omvald 2023)
Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan, Göteborgs universitet och en juristexamen från Lunds universitet, samt genomgått Ruter Dam chefsutvecklingsprogram.
Andra uppdrag: Senior Advisor Stena AB. Ordförande i Insurance and Legal Committe Intertanko, London.
Bakgrund: Tidigare Försäkringsdirektör på Stena AB, ordförande Juridiska och Ekonomiska kommittén Svensk Sjöfart, styrelseledamot Maritime Law Committe i International Chamber of Shipping och Stena Insurance AG, skadereglerare och underwriter Skandia samt chef för sjö- och transportavdelningen Skandia.

Christer Wachtmeister

Christer Wachtmeister, ledamot

Födelseår: 1959
Invald: 2021 (omvald 2022)
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Investerare, entreprenör med stor styrelsevana. 
Bakgrund: Lång erfarenhet från finansbranschen, senast som Chief Investment Officer vid Kåpan pensioner och Chief Executive Officer i Alfred Berg/ABN AMRO Kapitalförvaltning.

Rose Marie Westman, ledamot 

Födelseår: 1960
Invald: 2022
Utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Vice ordförande i statliga myndigheten Kärnavfallsfonden.
Bakgrund: Chefsekonom på Burenstam & Partners, senior finansanalytiker och portföljförvaltare på Alecta Pensionsförsäkrings ränte- och aktieavdelning. Tidigare styrelseuppdrag som styrelseledamot och ordförande i Sjunde AP-fonden.

Karin Lagerstedt Woolford, ledamot 

Födelseår: 1969
Invald: 2019 (omvald 2022)
Utbildning: Civilekonom internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Grundare och VD för People Horizon AB.
Bakgrund: Tidigare befattningar bl.a. som Chief Human Resource Officer på Intrum AB, HR-direktör Eltel AB, EVP HR, Communications, Safety, Health & Environment Ovako AB, SVP HR Green Cargo AB, biträdande personaldirektör SEB AB, managementkonsult Cap Gemini samt Ernst & Young.