Gå till innehåll

Vi är bäst i Europa inom Private Equity!

På konferensen ”Private Equity Exchange & Awards” i Paris prisades vi som Europas bästa investerare inom Private Equity-fonder (PE) i kategorin Best LP, Regional Strategy. – Priset är en bekräftelse på att vi har ett team och ett program som står sig mycket väl internationellt, säger Daniel Winther, chef för Private Equity på Skandia.

Daniel Winther

Vår Private Equity, alltså onoterat innehav, består av cirka 100 miljarder kronor. Det är ungefär 17,5 procent av vår livportfölj och omfattar både mogna bolag såväl som uppstartsbolag.

– Vi tilldelas priset baserat på vår långa period med hög avkastning, säger Daniel Winther.

– Vår process för att identifiera och bedöma investeringsmöjligheter är ryggraden i vårt arbete, men det är vårt team av engagerade och kompetenta medarbetare som gör det möjligt för oss att få en sådan fin överavkastning i över 10 års tid, fortsätter Daniel Winther.

10 miljarder varje år

Vi investerar cirka 10 miljarder varje år i Private Equity – primärt via fonder men också direkt i bolag tillsammans med förvaltare. Bland våra mest uppmärksammade investeringar finns mogna bolag såsom Visma och LeasePlan samt tillväxtbolag i form av Spotify, Uber och Klarna. 

Ett tryggt sparande med god historisk avkastning

Med Skandia Liv (traditionell förvaltning) sköter våra placeringsexperter ditt sparande utan att du själv behöver ha koll på marknaderna. Det ger dig bland annat tillgång till unika placeringar som onoterade bolag, fastigheter och infrastruktur. En sparform som gjord för både ett pensionssparande och annat långsiktigt sparande.

Börja spara i Skandia Liv nu

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter