Gå till innehåll

Placeringsutsikter september 2023: Fortsatt optimism men för tidigt att fira

I det senaste numret av Placeringsutsikter granskar vi de stigande förhoppningarna om en mjuklandning i USA: s ekonomi. Finansmarknaderna präglas av en stark riskaptit, och den svaga svenska kronan gynnar utländska investeringar. Dessutom ger vi tips på hur man bäst bygger en portfölj som passar det aktuella ekonomiska landskapet.

I den här utgåvan av Placeringsutsikter konstaterar vi att förväntningarna om en mjuklandning har ökat, främst när det gäller den amerikanska ekonomin. På andra håll är dock frågetecknen större. Under de senaste 18 månaderna har världens centralbanker höjt sina räntor i rekordsnabb takt och den globala ekonomin har visat sig vara mycket motståndskraftig. Penningpolitiken verkar med fördröjning och man kan inte utesluta att den senaste tidens räntehöjningar kan få större effekter på världsekonomin än vad vi hittills sett.

Samtidigt har den generella riskaptiten på de finansiella marknaderna har varit god. Svenska sparares utländska tillgångar har dessutom fått ytterligare skjuts på grund av den fortsatta kronförsvagningen. Nog för att utsikterna ser bättre ut idag jämfört med några månader sedan, men vägen framåt är inte bekymmersfri.

Är mjuklandningsscenariot möjligt, eller har lågkonjunkturen bara skjutits upp? Är börserna för optimistiska och har segern utropats för tidigt? Kommer den svenska kronan fortsätta agera draglok för svenskarnas utländska placeringar och hur konstruerar man den perfekta portföljen för privat sparande i det här läget?

Följande tematexter kan du läsa om i Placeringsutsikter september 2023:

Makro: Skilda världar
Marknad: Fortsatt optimism men risk för bakslag
Kronan: Kan svenska kronan räddas?
Portföljkonstruktion: Finns det en perfekt blandning för privat sparande?

Trevlig läsning! 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Få våra bästa spar- och placeringstips först!

Börja prenumerera på våra Marknadsbrev och Placeringsutsikter idag och var först med att få våra ekonomers analys av marknaden och spar- och placeringstipsHelt gratis och direkt i din inkorg. Hur vi använder din mejladress

Hoppsan!

Något gick fel. Kolla att du fyllt i allt rätt och testa igen.