Gå till innehåll

Välkommen paus för världsbäst börs

Stockholmsbörsen har haft en enastående utveckling i år och har utklassat de ledande börserna i övriga Europa och i USA. Bäst i världen alltså. Men efter att ha stigit mer än 20 procent fram till i början av maj, har börsrallyt tagit en paus – trots starka besked från företagen. En förklaring kan vara att värderingarna, som har stigit parallellt med börsen under årets första månader, började bli lite väl höga. Det kan därför vara välkommet med en lugnare börs ytterligare ett tag som ger utrymme för vinsterna att växa ikapp.

Industriarbetare

Bred uppgång stöttar svenska börsen

Stockholmsbörsens starka utveckling i år kommer från flera håll. Alla sektorer har bidragit till uppgången om än i varierande omfattning och den sektorrotation som vi skrev om i förra månadens marknadsbrev syns i avkastningen. Störst bidrag har verkstadsbolagen stått för, vilket är ett resultat av att de både utgör en stor del av index (omkring 37 procent i OMXS30) och dessutom har stigit mycket (ca 20 procent i skrivande stund). Även bankerna och konsumentbolag har gett fina bidrag till avkastningen. I den sistnämnda kategorin är det i synnerhet Evolution Gaming som utmärker sig. Men en vikt om ca 4,5 procent i index och en uppgång på över 60 procent har aktien bidragit med ca 2,4 procentenheter av uppgången i storbolagsindex hittills i år.

Marknadsbrev maj 2021 - börutveckling 2.png

Positiva överraskningar från börsbolagen…

En annan anledning till den fina uppgången är att det går bra för svenska bolag. När börsföretagen redovisade sina resultat för det första kvartalet i år överraskade de i de flesta fall rejält positivt. Totalt är de svenska bolagens vinster större idag jämfört med samma period i fjol. Trots att världen har gått igenom en pandemi med djupa fall i den ekonomiska aktiviteten under det senaste året, så har alltså företagsvinsterna vuxit – ett imponerande facit. En viktig förklaring är nitisk kostnadskontroll. Det märks genom att vinsterna har utvecklats bättre än försäljningen. När intäkterna sinade, kunde företagen kapa kostnaderna och därmed hålla uppe lönsamheten. Positiva signaler från bolagen är emellertid långt ifrån unikt för Sverige. Det går igen i såväl övriga Europa som i USA. Värt att notera är att på den amerikanska aktiemarknaden har företagsvinsterna under de senaste fyra kvartalen varit mellan 15-25 procent högre än förväntat – varje gång.

… men dämpade reaktioner

De positiva överraskningarna i rapportsäsongen indikerar att bolagens förmåga att hantera krisen har underskattats. Och nog har analytikerkåren haft för konservativa förväntningar. Samtidigt har vi under de senaste veckorna sett att reaktionerna på börskurserna har varit dämpade i de flesta fall. Trots att flertalet bolag har slagit förväntningarna – med råge dessutom – har aktiekurserna i flera fall reagerat med en axelryckning. Tolkningen att göra här är att även om analytikerna har varit för försiktiga, så hade marknaden redan prisat en urstark rapportflod. Därav de mer eller mindre uteblivna glädjeskutten. Annorlunda uttryckt kan vi säga att det var förväntat att bolagen skulle prestera bättre än förväntat.

Välbehövlig paus i uppgången

Även om det kan låta aningen motsägelsefullt, så välkomnar vi den dämpade reaktionen på börsen. Med data som går tillbaka till 1980-talet är det bara en handfull år som den svenska börsen har haft en bättre start på året än i år. Det var dessutom år som föregick 1990-talskrisen och It-bubblan kring millennieskiftet. Det innebär naturligtvis inte att fortsatt stark utveckling härifrån skulle behöva följas av en kris. Men vid sidan av att börsen ångade på fram till maj, så fortsatte också aktievärderingarna att klättra till nya höjder – och den utvecklingen var inte hållbar, anser vi.

Värderingarna är fortsatt höga även om de har kommit ned en del under de senaste veckorna. Det kommer därför att krävas en närmast perfekt resa för bolagen också framgent. Läs mer om det i artikeln Börsen har mer att ge men räkna med bakslag. Även om vi har en positiv syn på den ekonomiska utvecklingen och företagens förmåga att skina, så får man nog ha en viss portion av ödmjukhet inför marknadens högt ställda förväntningar. Vi ser därför gärna att börsen slår in på en lugnare väg ytterligare ett tag så att vinsterna kan ”växa ikapp”, och värderingarna därmed kan få sjunka tillbaka från de upptrissade nivåer vi fortfarande har. 

Marknadsbrev maj 2021 - aktievärdering.png

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.