Gå till innehåll

Psykologens råd i oroliga tider

Nyhetsflödet kring bland annat krig, klimatförändring, inflation och uppgörelser mellan kriminella som skadar oskyldiga dominerar och nyheterna väcker oro inom många områden. Många upplever en stor otrygghet och ökad oro. Hur ska jag tänka och agera för att må lite bättre mitt i all ovisshet? Här är några råd.

Hjärta

Det är helt normalt att känna ökad oro, ilska eller ledsenhet när världsläget ser ut som det gör nu. Att vi reagerar starkt på det vi får höra och se är inte konstigt och är inte reaktioner som man ska trycka undan. Det menar Marie Bremberg, psykolog hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center.

– Känslors funktion är att uppmärksamma oss på vad vi vill ha mer eller mindre av i livet och är del i vårt normala beslutsfattande. Vi behöver vara snälla med oss själva och tillåta oss att känna de känslor vi har, säger hon.

– Men ifall vi får svårt att sova, äta, fungera i vardagen eller har svårt att släppa tankarna på det som oroar oss måste man börja fundera på strategier för att bryta mönstret. Det finns mycket man kan göra på egen hand men man kan också ta hjälp av vården ifall man känner att det är svårt.

1. Håll fast vid rutiner

När det krisar är det alltid bra att försöka hålla fast vid så många av ens vanligt fungerade rutiner som möjligt. Att se till att man äter bra, tränar, umgås med andra och har tillräckligt med tid för sömn gör oss mer robusta.

2. Sortera tankarna

En bra strategi när det gäller oro är att försöka dela in oron i kategorier. Är det som jag tänker på något som händer ”här & nu”? Eller är det en ”tänk om”-tanke? Är det något som jag kan påverka eller ligger det utanför min kontroll? När vi oroar oss så tänker vi ofta att vi löser problem vilket gör att vi kan lägga mycket tid på att grubbla på saker trots att det inte leder framåt. Bra frågor att ställa sig när man har oroat sig under en tid är: ”Har jag kommit närmare en lösning?” och ”Mår jag bättre av det här?” kan man inte svara ”Ja” på dessa frågor är det bra att börja öva på att byta fokus.

3. Begränsa intag av nyheter 

Det är bra att hålla sig uppdaterad kring vad som händer i världen och samhället men ibland kan det vara nödvändigt att ge sig själv pauser. Detta kan man göra genom att till exempel se över hur mycket nyheter man konsumerar och kanske införa specifika tider för att uppdatera sig om situationen som inte är för nära läggdags. Ett annat sätt är att införa en specifik tid för att grubbel och oro till exempel 20 min varje dag där man kan skriva ned eller tänka på det som oroar en. När en oroande tanke kommer kan man då öva på att skjuta på denna till den tidpunkt som man bestämt sig för att man får oroa sig på.  

4. Ta hand om dina känslor 

När vi känner starka känslor kan man ibland vilja trycka undan dem vilket kan fungera för stunden och i vissa sammanhang vara funktionellt för att klara av en till exempel kris eller när man är stressad samtidigt som behöver ta hand om trilskandes barn. Men på sikt är det en bra att öva på är att stanna upp och visa sig själv medkänsla. Att sätta ord på sina känslor och normalisera att de finns där just nu kan ge en lugnade effekt. Man kan tänka på att försöka tala med sig själv som man skulle göra med en god vän. Oro kan ibland ta över och göra så att vi fastnar i grubbel. Att stanna upp och fundera kring vad som är viktigt i ens liv och se till att man ägnar tid åt detta är viktigt för att vi ska må bra på både kort och lång sikt.   

5. Olika reaktioner

En viktig faktor att tänka på är att vi alla kommer reagera olika på den situationen vi är i. Detta kan ha att göra med vad vi själva varit med om, hur pass oroliga och stressade vi är samt självklart ifall man är personligt påverkad av det som händer. Att tala med varandra och vara uppmärksam på andras behov är viktigt både privat och på arbetsplatsen.

6. Hjälpa andra ger mervärde

När vi oroar oss kan man hamna i tankegångar om att man inte har möjlighet att hjälpa andra då man mår så pass dåligt själv. Men att hjälpa andra och flytta fokus utåt är faktiskt något som många upplever som mycket hjälpsamt vid oro. Kanske kan man delta i en insamling, stötta någon som man vet har det extra svårt eller hitta andra områden där man kan engagera sig i och själv känner att man kan göra en insats.

Få stöd via Hälsoslussen

Har du svårt att hantera din oro? Alla som har en hälsoförsäkring eller vårdförsäkring hos oss kan kontakta vår hälsosluss för att få stöd.

Psykologens råd i ovissa tider

1. Håll hårt i rutinerna. Till exempel att laga bra mat, träna, prata med vänner och sova ordentligt.

2. Sortera tankarna – kan jag påverka eller kan jag inte påverka?

3. Försök att begränsa ditt intag av nyheter och användande av sociala medier. Då får hjärnan vila. Och se till att varva ner en stund innan läggdags. Schemalägg tid för oro. 

4. Var snäll med dig själv – visa dig själv medkänsla. Se till att ägna tid åt det du värderar.

5. Tala med varandra

6. Lägg fokus på att hjälpa varandra

 

Andra läser också om

Fler nyheter