Gå till innehåll
Kvinna med surfplatta antecknar med penna

Utlandsbetalning

 • Du kan betala till mottagare i 175 länder
 • Du kan ta emot betalningar i 37 olika valutor

Ta emot betalning från utlandet

För att ta emot pengar från utlandet så behöver du uppge följande till avsändaren:

 • Namn och adress
  Uppge ditt för- och efternamn samt din hemadress som den är angiven på internetbanken.

 • IBAN-nummer
  Ditt IBAN-nummer är ditt kontonummer angivet i ett internationellt format. Varje konto har sitt eget IBAN-nummer. Du hittar ditt IBAN-kontonummer i din internetbank genom att klicka på fliken Konton. Välj sedan Kontoöversikt, klicka på aktuellt konto och välj Detaljinformation.

 • BIC (SWIFT)-adress
  BIC och SWIFT är en kod på åtta eller elva tecken som vi använder för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. Vi använder oss av DNB som vår korrespondensbank vid utlandsbetalningar. Vanligtvis räcker det med att uppge Skandias BIC-adress SKIASESS, men om den avsändande banken även behöver kompletterande uppgifter om DNB uppge även deras BIC-adress DNBANOKK.

Vilka valutor kan jag ta emot från utlandet?

Du kan ta emot betalningar i 37 valutor:

AED

AUD

BHD

BWP

CAD

CHF

CNY

CZK

DKK

EUR

GBP

HKD

HRK

HUF

INR

JPY

KRW

KWD

LKR

LTL

MAD

MXN

NOK

NZD

OMR

PHP

PLN

QAR

RON

SAR

SEK

SGD

THB

TND

TRY

USD

ZAR

 

 

 

Valutan växlas till SEK eller EUR beroende på valutan på ditt konto. Valutakursen sätts vid det tillfälle som pengarna ankommer till oss. För att få en uppskattning om vad beloppet kommer att bli, så kan du ta hjälp av den preliminära köpkursen som du hittar i din internetbank:

 • Klicka på "Betala"
 • Välj "Utlandsbetalningar"
 • Klicka på "Visa valutakurser
Vilka avgifter kan tillkomma när jag tar emot en betalning från utlandet?

Avsändarbanken eller ev. förmedlande bank kan ta ut en avgift. Avsändaren kontaktar sin bank för att få information om eventuella kostnader. Skandia tar ingen avgift för att ta emot utlandsbetalningar.

Vad betyder IBAN och vad är det?

IBAN (International Bank Account Number) är ett bankkontonummer angivet i ett internationellt format. Varje konto har sitt eget IBAN-nummer som du hittar du när du är inloggad i Internetbanken:

 • Välj "Konto" och sedan "Kontoöversikt"
 • Klicka på aktuellt konto
 • Välj "Detaljinformation"
Vad betyder BIC och SWIFT?

BIC (Bank Identifier Code) och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder.

Betala till utlandet

För att göra en utlandsbetalning behöver du fylla i:

 • Mottarens kontonummer
  Fyll i mottagarens kontonummer. Kontonummer anges med IBAN eller Nationellt kontonummer(Bankkod).

 • Mottagarland
  Från Skandia kan du betala till 175 olika länder.
  Se listan på de länder du kan betala till

 • Mottagarens namn och adress
  Ange namnet på kontohavaren som ska ta emot betalningen.

 • Meddelande till mottagaren
  Ange vad betalningen avser t.ex. fakturanummer, kundnummer eller liknande, så att mottagaren vet vad betalningen avser. I meddelandet kan du skriva mellan 5-140 tecken. Om betalningen är i GBP till Storbritannien, Guernsey, Jersey och Isle of Man kan en avgift tillkomma för mottagaren om meddelandet överstiger 18 tecken. Anledningen är ett nationellt betalningssystem i dessa länder. Vi rekommenderar att du skriver på engelska så att mottagarländerna förstår vad betalningen avser och kan placera den hos mottagaren. Samt ingen användning av specialtecken.

 • SWIFT/BIC-adress
  BIC eller SWIFT är en kod på åtta eller elva tecken som vi använder för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder.

 • Mottagarens bank
  Det kan vara bra att ha namnet på mottagarens bank så du kan verifiera att betalningen går till rätt bank när du registrerar betalningen.

 • Valuta på betalningen
  Vilka uppgifter som krävs varierar från land till land. Kontakta mottagaren eller mottagarens bank om du saknar viss information. För att vi ska kunna garantera att en betalning kommer fram i tid, måste all information fyllas i korrekt. Det är en fördel att betala i mottagarlandets valuta (kontots valuta), så du slipper få växling två gånger. Dvs. både när pengar skickas och när det kommer fram till mottagarbanken.

Hur vet jag om jag ska använda IBAN eller Nationellt kontonummer?

IBAN (International Bank Account Number) är ett bankkontonummer angivet i ett internationellt format. De flesta länder i Europa har IBAN-kontonummer. Kontonummer i IBAN-format skrivs med landskod + ett antal tecken.

Exempel: SE85 9150 0000 0915 0123 4567
Kontakta mottagaren för att få korrekt IBAN-kontonummer.

Nationellt kontonummer används i de länder som saknar IBAN t.ex Australien, USA, Kanada och Sydafrika. Ett nationellt kontonummer kan innehålla både siffror och bokstäver. 

Du kan se vilka länder som använder IBAN-kontonummer i listan nedan.

Se lista på vilka länder du kan skicka till

Vilka avgifter kan tillkomma när jag betalar till utlandet?

Eventuella avgifter för att göra en utlandsbetalning delas mellan dig och mottagaren. Mottagaren betalar alla kostnader hos sin bank. När vi inte har avtal med banker för direktöverföring används en eller flera mellanbanker. Mellanbanken vidarebefordrar betalningen till mottagandebanken.

Mellanbanken tar vanligtvis en avgift utöver den avgift som mottagarbanken eventuellt tar ut. Detta är normalt den bästa lösningen och gemensam praxis i de flesta banker världen över. Avgiften dras från det betalda beloppet, vilket innebär att summan som sätts in hos mottagaren kan vara lägre än ursprungsbeloppet.

Om betalningen innehåller fel uppgifter (t.ex. fel kontonummer eller att kontonumret inte stämmer överens med namnet på kontohavaren), kan mottagarbanken ta en avgift för att returnera betalningen, det är tyvärr ingenting som Skandia kan påverka.

Vi har inte en fullständig lista över avgifter som de olika mellanbankerna kan ta, men vi har ett exempel på hur det kan komma tas ut. Avgifterna varierar från land till land och beroende på vilken valuta du skickar din betalning i.

Exempel på avgift vid överföring utomlands i USD:

0-99 USD 0 USD
100-499 USD 18 USD
500-4 999 USD 24 USD
5 000-19 999 USD 30 USD
20 000+ USD 35 USD
När är min betalning framme?

En betalning bör komma fram enligt schemat nedan, men kan ibland ta längre tid. Det kan bero på tidpunkten när betalningen registreras, valutamarknadens öppettider i andra länder m.m. Skandia skickar betalningen direkt när du har godkänt den i Internetbanken eller det datum som du har valt framåt i tiden.

Betalningstyp Bryttidpunkter Genomförandetid
Betalning inom EU/EES* i EUR (SEPA-betalning) Innan 19.00  1-2 bankdagar
Betalning inom EU/EES* i övriga valutor Innan 19.00  2-4 bankdagar 
Betalning utanför EU/EES i EUR 00.00-24.00 1-7 bankdagar**
Betalning utanför EU/EES i övriga valutor 00.00-24.00 2-8 bankdagar**

* Inkluderar även Monaco och Schweiz
** Undantag för Algeriet, Bangladesh, Brasilien, Eritrea, Etiopen, Indien, Kenya, Liberia, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Tanzania. Till dessa länder stävar vi efter att betalningen ska vara framme inom 15 bankdagar, men pga. villkoren i nämnda länder kan betalningen ta längre tid.

Vilka valutor kan jag betala till utlandet?

Detta beror på vilket land du ska betala till. Skandia tillhandahåller ett visst antal valutor och dessa kan variera från land till land, men också från en dag till en annan. Detta kan t.ex. bero på oroligheter i ett land eller en valutasort. Det medför att vi kan behöva stänga ner ett land eller en valuta tillfälligt. Aktuella länder och valutor som du kan välja hittar du i utlandsbetalningsflödet i din internetbank:

 • Klicka på "Betala"
 • Välj "Betala och överför"
 • Välj "Utlandsbetalningar"
 • Klicka på "Visa valutakurser"
Vad betyder BIC och SWIFT?

BIC (Bank Identifier Code) och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder.

Vad betyder IBAN och vad är det?

IBAN (International Bank Account Number) är ett bankkontonummer angivet i ett internationellt format. Varje konto har sitt eget IBAN-nummer som du hittar du när du är inloggad i Internetbanken:

 • Välj "Konto" och sedan "Kontoöversikt"
 • Klicka på aktuellt konto
 • Välj "Detaljinformation"