Gå till innehåll
Kvinna med surfplatta antecknar med penna

Utlandsbetalning

 • Du kan betala till mottagare i 171 länder
 • Du kan ta emot betalningar i 37 olika valutor

Ta emot betalning från utlandet

För att ta emot pengar från utlandet så behöver du uppge följande till avsändaren:

 • Namn och adress
  Uppge ditt för- och efternamn samt din hemadress som den är angiven på internetbanken.

 • IBAN-nummer
  Ditt IBAN-nummer är ditt kontonummer angivet i ett internationellt format. Varje konto har sitt eget IBAN-nummer. Du hittar ditt IBAN-kontonummer i din internetbank genom att klicka på fliken Konton. Välj sedan Kontoöversikt, klicka på aktuellt konto och välj Detaljinformation.

 • BIC (SWIFT)-adress
  BIC och SWIFT är en kod på åtta eller elva tecken som vi använder för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. Vi använder oss av DNB som vår korrespondensbank vid utlandsbetalningar. Vanligtvis räcker det med att uppge Skandias BIC-adress SKIASESS, men om den avsändande banken även behöver kompletterande uppgifter om DNB uppge även deras BIC-adress DNBANOKK.

 • Du kan ta emot betalningar i 37 valutor:

  AED

  AUD

  BHD

  BWP

  CAD

  CHF

  CNY

  CZK

  DKK

  EUR

  GBP

  HKD

  HRK

  HUF

  INR

  JPY

  KRW

  KWD

  LKR

  LTL

  MAD

  MXN

  NOK

  NZD

  OMR

  PHP

  PLN

  QAR

  RON

  SAR

  SEK

  SGD

  THB

  TND

  TRY

  USD

  ZAR

   

   

   

  Valutan växlas till SEK eller EUR beroende på valutan på ditt konto. Valutakursen sätts vid det tillfälle som pengarna ankommer till oss. För att få en uppskattning om vad beloppet kommer att bli, så kan du ta hjälp av den preliminära köpkursen som du hittar i din internetbank:

  • Klicka på "Betala"
  • Välj "Utlandsbetalningar"
  • Klicka på "Visa valutakurser
 • Avsändarbanken eller ev. förmedlande bank kan ta ut en avgift. Avsändaren kontaktar sin bank för att få information om eventuella kostnader. Skandia tar ingen avgift för att ta emot utlandsbetalningar.

 • IBAN (International Bank Account Number) är ett bankkontonummer angivet i ett internationellt format. Varje konto har sitt eget IBAN-nummer som du hittar du när du är inloggad i Internetbanken:

  • Välj "Konto" och sedan "Kontoöversikt"
  • Klicka på aktuellt konto
  • Välj "Detaljinformation"
 • BIC (Bank Identifier Code) och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder.

Alla frågor och svar

Betala till utlandet

För att göra en utlandsbetalning behöver du fylla i:

 • Mottagarens kontonummer
  Fyll i mottagarens kontonummer. Kontonummer anges med IBAN eller Nationellt kontonummer(BBAN).

 • Mottagarland
  Från Skandia kan du betala till 171 olika länder.
  Se listan på de länder du kan betala till

 • Mottagarens namn och adress
  Ange namn och adress på kontohavaren som ska ta emot betalningen. Välj det land som mottagaren är bosatt i. 

 • Meddelande till mottagaren
  Ange vad betalningen avser t.ex. fakturanummer, kundnummer eller liknande, så att mottagaren vet vad betalningen avser. I meddelandet kan du skriva mellan 5-140 tecken. Om betalningen är i GBP till Storbritannien, Guernsey, Jersey och Isle of Man kan en avgift tillkomma för mottagaren om meddelandet överstiger 18 tecken. Anledningen är ett nationellt betalningssystem i dessa länder. Vi rekommenderar att du skriver på engelska så att mottagarländerna förstår vad betalningen avser och kan placera den hos mottagaren. Samt ingen användning av specialtecken.

 • SWIFT/BIC-adress
  BIC eller SWIFT är en kod på åtta eller elva tecken som vi använder för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder.

 • Mottagarens bank
  Det kan vara bra att ha namnet på mottagarens bank så du kan verifiera att betalningen går till rätt bank när du registrerar betalningen.

 • Valuta på betalningen
  Vilka uppgifter som krävs varierar från land till land. Kontakta mottagaren eller mottagarens bank om du saknar viss information. För att vi ska kunna garantera att en betalning kommer fram i tid, måste all information fyllas i korrekt. Det är en fördel att betala i mottagarlandets valuta (kontots valuta), så du slipper få växling två gånger. Dvs. både när pengar skickas och när det kommer fram till mottagarbanken.

 • IBAN (International Bank Account Number) är ett bankkontonummer angivet i ett internationellt format. De flesta länder i Europa har IBAN-kontonummer. Kontonummer i IBAN-format skrivs med landskod + ett antal tecken.

  Exempel: SE85 9150 0000 0915 0123 4567
  Kontakta mottagaren för att få korrekt IBAN-kontonummer.

  Nationellt kontonummer används i de länder som saknar IBAN och innehåller bara siffror. Hur många siffror det nationella kontonumret innehåller beror på hur kontonumret är utformat i det specifika landet.

  Du kan se vilka länder som använder IBAN-kontonummer i listan nedan.

  Se lista på vilka länder du kan skicka till

 • Eventuella avgifter för att göra en utlandsbetalning delas mellan dig och mottagaren. Mottagaren betalar alla kostnader hos sin bank. När vi inte har avtal med banker för direktöverföring används en eller flera mellanbanker. Mellanbanken vidarebefordrar betalningen till mottagandebanken.

  Mellanbanken tar vanligtvis en avgift utöver den avgift som mottagarbanken eventuellt tar ut. Detta är normalt den bästa lösningen och gemensam praxis i de flesta banker världen över. Avgiften dras från det betalda beloppet, vilket innebär att summan som sätts in hos mottagaren kan vara lägre än ursprungsbeloppet.

  Om betalningen innehåller fel uppgifter (t.ex. fel kontonummer eller att kontonumret inte stämmer överens med namnet på kontohavaren), kan mottagarbanken ta en avgift för att returnera betalningen, det är tyvärr ingenting som Skandia kan påverka.

  Vi har inte en fullständig lista över avgifter som de olika mellanbankerna kan ta, men vi har ett exempel på hur det kan komma tas ut. Avgifterna varierar från land till land och beroende på vilken valuta du skickar din betalning i.

  Exempel på avgift vid överföring utomlands i USD:

  0-99 USD

  0 USD

  100-499   USD

  18 USD

  500-4 999   USD

  24 USD

  5 000-19   999 USD

  30 USD

  20 000+   USD

  35 USD

 • En betalning bör komma fram enligt schemat nedan, men kan ibland ta längre tid. Det kan bero på tidpunkten när betalningen registreras, valutamarknadens öppettider i andra länder m.m. Skandia skickar betalningen direkt när du har godkänt den i Internetbanken eller det datum som du har valt framåt i tiden.

  Betalningstyp

  Bryttidpunkter

  Genomförandetid

  Betalning   inom EU/EES* i EUR (SEPA-betalning)

  Innan   19.00 

  1-2   bankdagar

  Betalning   inom EU/EES* i övriga valutor

  Innan   19.00 

  2-3   bankdagar 

  Övriga   länder

  Innan   19.00 

  3-5   bankdagar**

  * Inkluderar även Monaco och Schweiz
  ** Undantag för Algeriet, Bangladesh, Brasilien, Eritrea, Etiopen, Indien, Kenya, Liberia, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Tanzania. Till dessa länder stävar vi efter att betalningen ska vara framme inom 15 bankdagar, men pga. villkoren i nämnda länder kan betalningen ta längre tid.

 • Detta beror på vilket land du ska betala till. Skandia tillhandahåller ett visst antal valutor och dessa kan variera från land till land, men också från en dag till en annan. Detta kan t.ex. bero på oroligheter i ett land eller en valutasort. Det medför att vi kan behöva stänga ner ett land eller en valuta tillfälligt. Aktuella länder och valutor som du kan välja hittar du i utlandsbetalningsflödet i din internetbank:

  • Klicka på "Betala"
  • Välj "Betala och överför"
  • Välj "Utlandsbetalningar"
  • Klicka på "Visa valutakurser"
 • BIC (Bank Identifier Code) och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder.

 • IBAN (International Bank Account Number) är ett bankkontonummer angivet i ett internationellt format. Varje konto har sitt eget IBAN-nummer som du hittar du när du är inloggad i Internetbanken:

  • Välj "Konto" och sedan "Kontoöversikt"
  • Klicka på aktuellt konto
  • Välj "Detaljinformation"
Alla frågor och svar