Gå till innehåll
Man och kvinna i dykardräkter håller hand

Reseförsäkring

Du får automatiskt en reseförsäkring som kompletterar ditt vanliga reseskydd när du betalar minst 75 % av en resa med ditt kort.

 • Avbeställningskydd
 • Täcker vissa vanliga situationer som kan uppstå i samband med din resa
 • Extra skydd när du betalar hyrbil eller liftkort med kortet
Betalkort Debit

Om du betalat med Bankkort

Vår kompletterande reseförsäkring Bankkort innehåller bland annat:

 • Kompletterande reseförsäkring
 • Avbeställningsskydd
 • Invaliditets- eller dödsfallsersättning vid olycksfall
 • Självriskskydd
 • Ersättning outnyttjat liftkort/skidskola

Reseförsäkringen gäller även för dig som betalar med Bankkkort Online.

Läs mer i villkoren
Betalkort Credit

Om du betalat med Kreditkort

Vår kompletterande reseförsäkring Kreditkort med köpskydd innehåller bland annat:

 • Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd
 • Invaliditets- eller dödsfallsersättning vid olycksfall
 • Självriskskydd
 • Ersättning outnyttjade aktiviteter
 • Leveransförsäkring
 • Prisgaranti
 • Allriskförsäkring för hemelektronik och vitvaror
Läs mer i villkoren

Gör din skadeanmälan här

Försäkringsgivare är ERV och vill du göra en skadeanmälan gör du den direkt hos ERV.

Frågor och svar om reseförsäkring

 • Resa betald med VISA Bankkort/Bankkort Online
  För att försäkringen ska gälla ska du ha betalat din resa med ditt Visa Bankkort/Bankkort online eller via ditt konto, Skandiagiro eller Swish. Försäkringen gäller inte om betalningen har belastat ditt konto på Skandia men genomförts med ett kort utställt av annan kortutgivare än Skandia.

  Resa betald med VISA Kreditkort
  För att försäkringen ska gälla ska du ha betalat din resa med ditt Visa Kreditkort. Försäkringen gäller inte om betalningen har belastat ditt kreditkortskonto på Skandia men genomförts med ett kort utställt av annan kortutgivare än Skandia.

 • Vid resa till ett värde av lägst 1 000 SEK/person.
  Omfattar avbeställningskostnader för resa vid akut sjukdom, olycksfall, dödsfall, brand eller annan plötslig och oförutsedd händelse i bostaden.

  Högsta ersättningsbelopp är 25 000 SEK/person och 75 000 SEK/kort.

 • Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare och dina familjemedlemmar. Med familjemedlem menas kortinnehavares make, maka, sambo, registrerad partner, hemmavarande barn under 23 år samt kortinnehavares makes, makas, sambos, registrerade partners hemmavarande barn under 23 år. Med hemmavarande barn avses barn som är folkbokfört hos båda eller en av sina föräldrar. Med sambo menas person som den försäkrade sammanbor med och har gemensamt hushåll med i parförhållande. Samborna ska vara folkbokförda på samma adress. Ingen av samborna får vara gift eller ha registrerat partnerskap med någon annan.

 • Resa betald med VISA Bankkort/Bankkort Online
  För att försäkringen ska gälla ska du ha betalat din resa med ditt Visa Bankkort/Bankkort online eller via ditt konto, Skandiagiro eller Swish. Försäkringen gäller inte om betalningen har belastat ditt konto på Skandia men genomförts med ett kort utställt av annan kortutgivare än Skandia.

  Resa betald med VISA Kreditkort
  För att försäkringen ska gälla ska du ha betalat din resa med ditt Visa Kreditkort. Försäkringen gäller inte om betalningen har belastat ditt kreditkortskonto på Skandia men genomförts med ett kort utställt av annan kortutgivare än Skandia.

Alla frågor och svar
Betalkort Debit

Har du inget Visa Bankkort?

Koppla ett Visa Bankkort till ditt konto för att handla i butik, på nätet eller för att ta ut pengar automat. 

Läs mer och skaffa Visa Bankkort