Gå till innehåll
Skandia betalkort

Så här reklamerar du ett kortköp

En reklamation kan endast göras på köp som är definitivt dragna från ditt konto och inte på reserverade belopp, det är därför viktigt att du inväntar en definitiv dragning innan du skickar in en reklamation.

Om det har gjorts ett obehörigt uttag på ditt kort behöver du göra en svensk polisanmälan så snart det obehöriga uttaget upptäcks. En kopia på polisanmälan ska bifogas med din reklamation.

Information om kortreklamation

Reklamationsrätten gäller vid transaktioner både i Sverige och utomlands. Om det har genomförts felaktiga eller obehöriga transaktioner på ditt kort ska en reklamation skickas in till banken snarast efter att du fått vetskap om den felaktiga eller obehöriga transaktionen.

Kontakta butiken

Om du upptäcker att något blivit fel ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

Om du handlat med ditt kreditkort
Om butiken nekar dig ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar.

Hur reklamerar jag?

Reklamation görs alltid skriftligt med blankett till nedanstående adress.

Skandia 
c/o Posten scanning AB
R813
Svarspost
Kundnummer 206 286 69
110 58 Stockholm
Välj någon av följande situationer:

 • Upptäcker du obehöriga transaktioner på ditt kort behöver du spärra det och göra en polisanmälan. En svensk polisanmälan behöver göras när det obehöriga uttaget upptäcks. Du behöver bifoga en kopia på polisanmälan med din kortreklamation.

  Tänk på att spärra ditt kort kort vid obehöriga köp

  Om reklamationen avser obehöriga köp behöver du även spärra ditt kort. Ring spärrservice på 0771-33 20 00 om du befinner dig i Sverige och +46 771-33 20 00 om du är utomlands.

  Samtliga korttransaktioner övervakas i ett system som varnar vid misstanke om bedrägliga köp eller uttag. Systemet är i drift 24 timmar om dygnet, året runt. När systemet upptäcker en misstänkt transaktion kontaktar vi dig för att kontrollera om det är en riktig eller en bedräglig transaktion.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

  Polisens hemsida
  Mer information på polisens hemsida.

 • Om du ej erhållit det begärda beloppet i uttagsautomaten ska du reklamera det till oss.

  Tänk på att spärra ditt kort kort vid obehöriga köp eller uttag på ditt kort

  Om reklamationen avser obehöriga uttag behöver du även spärra ditt kort. Ring spärrservice på 0771-33 20 00 om du befinner dig i Sverige och +46 771-33 20 00 om du är utomlands.

  Samtliga korttransaktioner övervakas i ett system som varnar vid misstanke om bedrägliga köp eller uttag. Systemet är i drift 24 timmar om dygnet, året runt. När systemet upptäcker en misstänkt transaktion kontaktar vi dig för att kontrollera om det är en riktig eller en bedräglig transaktion.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Kontakta butiken

  Har det dragits fel belopp för en vara ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

  Köp med kreditkort 

  Om butiken nekar dig ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Erbjudanden och kundenkäter via internet

  Vid erbjudanden och kundenkäter via internet, läs alltid det finstilta i företagets villkor innan du klickar för ditt godkännande.

  Återkommande debiteringar på ditt kort/ konto kan starta efter att du t.ex. svarat JA på ett erbjudande att delta i en kundundersökning. Återkommande debiteringar kan också starta efter att du tackat JA till att få en vara/ tjänst genom att betala ett lågt belopp som sedan övergår till en så kallad prenumeration. Du ska alltid kontakta företaget för att säga upp din prenumeration. 

  Kontakta butiken

  Om du upptäcker att något blivit fel ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

  Köp med kreditkort

  Om butiken nekar dig ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Kontakta butiken 

  Har du fått betala dubbelt ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

  Köp med kreditkort

  Om butiken nekar dig ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Kontakta butiken 

  Har du inte fått det du har beställt ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

  Köp med kreditkort 

  Om butiken nekar dig ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Konkurs vid köp av paketresa

  Om resebyrån eller företaget du bokat din paketresa hos gått i konkurs och resan inte kan nyttjas är det Kammarkollegiet som driver ärendet. Då behöver du skicka in ansökan till Kammarkollegiet om ersättning enligt resegarantin. Det är de som eventuellt betalar tillbaka dina pengar enligt resegarantilagen.

  Ansök om ersättning enligt resegarantin

  Konkurs vid köp av enbart flygbiljett

  Om flygbolaget gått i konkurs och resan inte kan nyttjas kan du i vissa fall ansöka om ersättning hos resegarantifonden i det land bolaget finns. 

  Köp med kreditkort

  Om du bara får ersättning för en del av resan eller nekas ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Om du har köpt en paketresa är det viktigt att du bifogar beslutet från Kammarkollegiet. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Kontakta butiken 

  Har du blivit efterdebiterad för en vara du redan betalt ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

  Köp med kreditkort 

  Om butiken nekar dig ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Kontakta butiken

  Har du blivit debiterad för en vara du redan betalt på annat sätt, ex via banköverföring, utlandsbetalning eller annan betallösning ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

  Köp med kreditkort 

  Om butiken nekar dig ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Kontakta butiken 

  Har du fått en vara som inte stämmer överens med beskrivningen ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

  Köp med kreditkort 

  Om butiken nekar dig ersättning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

 • Kontakta butiken

  Om återbetalning inte har gjorts till ditt kort ska du alltid kontakta butiken för att försöka reda ut problemet.

  Köp med kreditkort

  Om butiken nekar dig återbetalning har du, enligt konsumentkreditlagen, rätt att istället vända dig till banken. Det är viktigt att du sparar underlag som visar din kontakt med butiken samt butikens svar. Utredningen tar minst 10 veckor, under tiden krediterar vi ditt köp.

  Använd följande blankett
  Använd följande reklamationsblankett

Tänk på att spärra ditt kort vid obehöriga köp eller uttag

Om reklamationen avser obehöriga köp eller uttag behöver du även spärra ditt kort. Ring spärrservice på 0771-33 20 00 om du befinner dig i Sverige och +46 771-33 20 00 om du är utomlands.