Gå till innehåll
Pappersflygplan

Utlandsbetalning

 • Du kan betala till mottagare i 171 länder
 • Du kan ta emot betalningar i 37 olika valutor

Ta emot betalning från utlandet

För att kunna ta emot pengar från utlandet behöver du lämna följande uppgifter till avsändaren:

 • Uppge ditt för- och efternamn samt din hemadress som den är angiven på internetbanken.

 • IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för bankkonton. 

  Varje konto har sitt eget unika IBAN-nummer och du hittar ditt kontos IBAN-nummer på internetbanken:

  • Välj "Konto" och sedan "Kontoöversikt"
  • Klicka på aktuellt konto
  • Välj "Detaljinformation"
 • BIC/SWIFT-adress är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar. Vi samarbetar med DNB gällande betalningar till och från utlandet och använder DNB som vår korrespondentbank.

  • Vid ankommande utlandsbetalningar i SEK och EUR anges BIC: SKIASESS
  • Vid ankommande utlandsbetalningar i övriga valutor anges BIC: DNBANOKK

  Om avsändarbanken efterfrågar 11 tecken i BIC-adressen ska SKIASESSXXX eller DNBANOKKXXX anges.

Vanliga frågor om att ta emot betalning från utlandet

 • Du kan ta emot betalningar i 37 valutor:

  AED

  AUD

  BHD

  BWP

  CAD

  CHF

  CNY

  CZK

  DKK

  EUR

  GBP

  HKD

  HRK

  HUF

  INR

  JPY

  KRW

  KWD

  LKR

  LTL

  MAD

  MXN

  NOK

  NZD

  OMR

  PHP

  PLN

  QAR

  RON

  SAR

  SEK

  SGD

  THB

  TND

  TRY

  USD

  ZAR

   

   

   

  Valutan växlas till SEK eller EUR beroende på valutan på ditt konto. Valutakursen sätts vid det tillfälle pengarna ankommer till oss. För att få en ungefärlig uppfattning om vad beloppet kommer att bli kan du ta hjälp av den preliminära köpkursen som du hittar på din internetbank:

  • Klicka på "Betala"
  • Välj ”Betala och överför” och därefter "Utlandsbetalningar”
  • Klicka på "Visa valutakurser”

  Tänk på att valutakurserna som visas är preliminära. Det innebär att den slutgiltiga kursen kan komma att avvika mot den preliminära kursen och bli antingen högre eller lägre.

 • Skandia tar inte ut någon avgift för att ta emot utlandsbetalningar. Däremot kan avsändarbanken eller eventuellt förmedlande bank ta ut en avgift. Avsändaren kan kontakta sin bank för att få information om eventuella kostnader.

Alla frågor och svar

Betala till utlandet

För att göra en utlandsbetalning behöver du fylla i följande information. För att vi ska kunna garantera att betalningen kommer fram i tid är det viktigt att informationen är korrekt ifylld. Vilka uppgifter som krävs kan variera från land till land. Kontakta mottagaren eller mottagarens bank om du saknar viss information.

 • Fyll i mottagarens kontonummer. Kontonummer anges med IBAN eller Nationellt kontonummer(BBAN).

 • Från Skandia kan du betala till 171 olika länder. 
  Se listan på de länder du kan betala till

 • Ange namn och adress på kontohavaren som ska ta emot betalningen. Välj det land som mottagaren är bosatt i. 

  Observera att det inte går att göra betalningar till mottagare med postbox i Australien.

 • Ange vad betalningen avser t.ex. fakturanummer, kundnummer eller liknande, så att mottagaren vet vad betalningen avser. I meddelandet kan du skriva mellan 5-140 tecken men det går inte att använda specialtecken. Vi rekommenderar att du skriver på engelska så att mottagarländerna förstår vad betalningen avser och kan placera den hos mottagaren.

  Om betalningen är i GBP till Storbritannien, Guernsey, Jersey och Isle of Man 
  kan en avgift tillkomma för mottagaren om meddelandet överstiger 18 tecken. Anledningen är ett nationellt betalningssystem i dessa länder.

 • BIC eller SWIFT är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar. 

 • Det kan vara bra att ha namnet på mottagarens bank så du kan verifiera att betalningen går till rätt bank när du registrerar betalningen.

 • Det är en fördel att betala i mottagarlandets valuta (kontots valuta). På så sätt slipper du att beloppet växlas både när pengar skickas och när det kommer fram till mottagarbanken.

Vanliga frågor om att betala till utlandet

 • SEPA-betalning
  SEPA-betalningar är alltid avgiftsfria.

  Jag står för Skandias avgift (SHA)
  Avsändare och mottagare delar på kostnaden att förmedla betalningen som ev tillkommer hos mellanbank eller mottagande bank. Det innebär att beloppet som skickas kan vara mindre när det når mottagaren. Kostnaderna varierar från land till land och från bank till bank, och slutgiltig kostnad har Skandia ingen information om vid betalningstillfället. Skandias avgift är 50 kr.

  Jag står för samtliga avgifter (OUR)
  Avsändaren står för kostnaden att förmedla betalningen som ev tillkommer hos mellanbank eller mottagande bank. Det innebär att beloppet som skickas är detsamma som når mottagaren. Detta alternativ tar Skandia ut en avgift på 250 kr för.

  Om betalningen innehåller fel uppgifter (t.ex. fel kontonummer eller att kontonumret inte stämmer överens med namnet på kontohavaren), kan mottagarbanken ta en avgift för att returnera betalningen, det är tyvärr ingenting som Skandia kan påverka.

 • En betalning bör komma fram enligt schemat nedan, men kan ibland ta längre tid. Det kan bero på tidpunkten när betalningen registreras, valutamarknadens öppettider i andra länder m.m. Skandia skickar betalningen direkt när du har godkänt den på internetbanken eller det datum som du har valt framåt i tiden.

  Betalningstyp

  Bryttidpunkter

  Genomförandetid

  SEPA-betalning (EUR till EU/EES-länder)*

  Innan 19.00 

  1-2 bankdagar

  Annan valuta än EUR till EU/EES-länder

  Innan 19.00 

  2-3 bankdagar 

  Övriga länder**

  Innan 19.00 

  3-5 bankdagar**

  * Inkluderar även Monaco och Schweiz
  ** Undantag för Algeriet, Bangladesh, Brasilien, Eritrea, Indien, Kenya, Liberia, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Tanzania. Till dessa länder stävar vi efter att betalningen ska vara framme inom 15 bankdagar, men pga villkoren i nämnda länder kan betalningen ta längre tid.

 • SEPA står för Single Euro Payments Area och är ett EU-initiativ med syfte att skapa en gemensam betalmarknad för valutan euro.

  En SEPA-betalning är en utlandsbetalning i valutan euro inom EU/EES, Monaco samt Schweiz.

 • IBAN (International Bank Account Number) är ett bankkontonummer angivet i ett internationellt format. De flesta länder i Europa har IBAN-kontonummer. Kontonummer i IBAN-format skrivs med landskod och ett antal tecken.

  Exempel: SE85 9150 0000 0915 0123 4567
  Kontakta mottagaren för att få korrekt IBAN-kontonummer.

  Nationellt kontonummer används i de länder som saknar IBAN och innehåller bara siffror. Hur många siffror det nationella kontonumret innehåller beror på hur kontonumret är utformat i det specifika landet.

  Du kan se vilka länder som använder IBAN-kontonummer i listan nedan.

  Se lista på vilka länder du kan skicka till

 • Vilka valutor du kan betala i beror på till vilket land betalningen ska skickas. Skandia tillhandahåller olika valutor men dessa varierar från land till land. Det kan även hända att utbudet förändras, t.ex. beroende på oroligheter i ett land eller en valutasort. Det medför att vi kan behöva stänga ner ett land eller en valuta tillfälligt. Aktuella länder och valutor som du kan välja hittar du i utlandsbetalningsflödet på din internetbank:

  • Klicka på "Betala"
  • Välj "Betala och överför"
  • Välj "Utlandsbetalningar"
  • Klicka på "Visa valutakurser"
Alla frågor och svar

Priser & villkor