Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 
Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2013–2017) 7,6 %

Återbäringsränta från och med 1 augusti 2018

6,0 %

Totalavkastning
Totalavkastning 2018-08-31: (augusti) 6,1 %
Rullande 12 mån 9,8 %
Solvens 
Solvensgrad 2018-08-31 178 %
Konsolidering   
Kollektiv konsolideringsgrad 2018-08-31 111 % 
Marknadsvärde   
Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16 1.00 (0%)
Faktablad - Skandia i siffror