Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 
Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2012–2016) 7,0 %

Återbäringsränta från 2017-01-01

7,0 %

Totalavkastning
Totalavkastning 2016-10-31: (jan–okt) 7,3 %
Rullande 12 mån 6,8 %
Solvens 
Solvensgrad 2017-02-28 169 %
Konsolidering   
Kollektiv konsolideringsgrad 2017-02-28 112 % 
Marknadsvärde   
Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16 1.00 (0%)
Förvaltningskostnad  
Förvaltningskostnadsprocent 0,43 %
Rörelsedriftskostnad  
Rörelsedriftskostnadsprocent  5,9 %
Skandia i siffror – senaste faktabladet