Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 
Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2012–2016) 7,0 %

Återbäringsränta från 2017-09-01

6,0 %

Totalavkastning
Totalavkastning 2017-10-31: (jan–okt) 6,4 %
Rullande 12 mån 7,2 %
Solvens 
Solvensgrad 2017-11-30 174 %
Konsolidering   
Kollektiv konsolideringsgrad 2017-11-30 112 % 
Marknadsvärde   
Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16 1.00 (0%)
Skandia i siffror – senaste faktabladet