Gå till innehåll

Rapporter för bästa orderutförande

Här publicerar vi årligen rapporter och sammanfattningar avseende bästa orderutförande.

Bästa orderutförande och information om fem främsta handelsplatser samt värdepappersföretag

Enligt MiFID II regelkrav så ska Skandiabanken (Banken) årligen, för varje klass av finansiella instrument, offentliggöra information om de fem handelsplatser som baserat på handelsvolym använts mest för utförande av kundorder under föregående år. Banken ska årligen, för varje klass av finansiella instrument, offentliggöra information om mest använda värdepappersföretagen dit Banken vidarebefordrat kundorder under föregående år. Banken ska även offentliggöra en sammanfattning av analysen och slutsatserna som Banken dragit av övervakningen av kvaliteten på utförandet under föregående år.

Hänvisning avseende utförandets kvalitet
Banken ska tillhandahålla icke-professionella kunder en hänvisning till de senaste uppgifterna om utförandets kvalitet som offentliggjorts av de utförandeplatser som Banken använder.

De senaste uppgifterna om utförandets kvalitet som offentliggjorts av relevanta utförandeplatser återfinns här:

Nasdaq

NGM

Nedan framgår den årliga publiceringen avseende 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 samt 2017 vad gäller top 5 venues och top 5 brokers samt en sammanfattning av analyserna.

Rapporter

 • Aktier och depåbevis – Likviditetsband 1 och 2

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  15% 16% 38% 53% 9% 0,0%

  First North

  FNSE

  27% 26% 33% 63% 4% 0,0%

  NGM

  XNGM

  3% 4% 59% 35% 6% 0,0%

  Spotlight / Aktietorget

  XSAT

  34% 38% 44% 51% 5% 0,0%

  Nordic SME

  NSME

  20% 15% 53% 42% 6% 0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2022. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Aktier och depåbevis – Likviditetsband 3 och 4

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  18% 54% 47% 48% 5% 0,0%

  First North

  FNSE

  34% 20% 42% 54% 4% 0,0%

  NGM

  XNGM

  0,0% 0,0% 42% 49% 9% 0,0%

  Spotlight /Aktietorget

  XSAT

  19% 14% 44% 52% 4%  0,0%

  Nordic SME

  NSME

  29% 11% 50% 45% 4%  0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2022. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Aktier och depåbevis – Likviditetsband 5 och 6

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  94% 96% 52% 43% 5%  0,0%

  First North

  FNSE

  6% 4% 53% 43% 4%  0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2022. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Obligationer

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  31% 73% 50% 50% 0,0%  0,0%

  NGM

   XNGM

  69% 26% 32% 68% 0,0% 0,0%

  First North

  FNSE

  0,0% 0,0% 60% 40% 0,0%  0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2022. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  ETP och Strukturerade produkter

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  0,0% 6% 22% 58% 19% 0,0%

  First North

  FNSE

  34% 58% 23% 64% 12% 0,0%

  NGM

   XNGM

  66% 26% 46% 51% 3% 0,0%

  Nordic MTF

  NMTF

  0,0% 10% 48% 52% 0,0% 0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2022. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Emissionsrätter

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  First North

  FNSE

  42% 15% 34% 58% 8% 0,0%

  Nasdaq
  Stockholm AB

   XSTO

  14% 37% 35% 53% 12% 0,0%

  NGM

   XNGM

  0,0% 7% 39% 58% 3% 0,0%

  Nordic SME

  NSME

  26% 15% 59% 37% 4% 0,0%

  Spotlight/Aktietorget

  XSAT 18% 26% 39% 56% 5% 0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2022. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Broker Equities & ETFS

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Skandinaviska Enskilda Banken AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86)

  ENS

  100,0% 100,0%        

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2022. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  ETF:er – Börshandlade fonder

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  100,0% 100,0% 51% 46% 3%  0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2022. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Rapport 2022 i csv-format

 • Aktier och depåbevis – Likviditetsband 1 och 2

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  7,7% 21,4% 38,3% 51,7% 10,0% 0,0%

  First North

  FNSE

  60,6% 43,6% 43,0% 52,8% 4,2% 0,0%

  NGM

  XNGM

  1,8% 2,5% 58,8% 35,0% 6,2% 0,0%

  Spotlight / Aktietorget

  XSAT

  18,9% 23,2% 43,6% 51,1% 5,4% 0,0%

  Nordic SME

  NSME

  11,0% 9,2% 52,7% 41,7% 5,6% 0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2021. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Aktier och depåbevis – Likviditetsband 3 och 4

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  33,3% 56,6% 46,6% 48,4% 5,1% 0,0%

  First North

  FNSE

  29,1% 27,0% 46,7% 49,6% 3,7% 0,0%

  NGM

  XNGM

  0,2% 0,2% 42,5% 49,0% 8,5% 0,0%

  Spotlight /Aktietorget

  XSAT

  15,0% 8,9% 43,9% 51,9% 4,3%  0,0%

  Nordic SME

  NSME

  22,5% 7,2% 50,5% 45,1% 4,4%  0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2021. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Aktier och depåbevis – Likviditetsband 5 och 6

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  98,6% 95,8% 47,7% 46,9% 5,4%  0,0%

  First North

  FNSE

  1,4% 4,2% 49,7% 46,2% 4,1%  0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2021. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Obligationer

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  4,0% 9,0% 41,4% 58,6%  0,0%  0,0%

  NGM

   XNGM

  89,7% 85,2% 31,9% 67,8% 0,4% 0,0%

  First North

  FNSE

  6,2% 5,9% 78,9% 21,1% 0,0%  0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2021. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  ETP och Strukturerade produkter

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  90,9% 73,8% 38,8% 61,0% 0,2% 0,0%

  First North

  FNSE

  5,3% 20,4% 35,6% 57,1% 7,3% 0,0%

  NGM

   XNGM

  3,8% 4,2% 46,2% 50,6% 3,2% 0,0%

  Nordic MTF

  NMTF

  0,0% 1,6% 48,3% 51,7% 0,0% 0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2021. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Emissionsrätter

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  First North

  FNSE

  41,5% 19,1% 38,7% 54,9% 6,4% 0,0%

  Nasdaq
  Stockholm AB

   XSTO

  5,4% 37,0% 32,7% 60,0% 7,4% 0,0%

  NGM

   XNGM

  0,3% 6,0% 38,9% 58,2% 2,9% 0,0%

  Nordic SME

  NSME

  31,0% 13,9% 59,3% 37,2% 3,6% 0,0%

  Spotlight/Aktietorget

  XSAT 21,9% 24,0% 39,0% 55,7% 5,3% 0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2021. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Broker Equities & ETFS

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Skandinaviska Enskilda Banken AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86)

  ENS

  100,0% 100,0%        

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2021. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  ETF:er – Börshandlade fonder

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  100,0% 100,0% 40,8% 56,7% 2,5%  0,0%

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2021. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Rapport 2021 i csv-format

 • Aktier och depåbevis – Likviditetsband 1 och 2

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  5,9% 23,8% 43,5% 47,7% 8,8%  

  First North

  FNSE

  51,5% 43,6% 45,0% 50,8% 4,2%  

  NGM

  XNGM

  1,0% 1,8% 67,9% 27,3% 4,9%  

  Spotlight / Aktietorget

  XSAT

  16,1% 22,0% 43,2% 51,7% 5,1%  

  Nordic MTF

  NMTF

  1,0% 0,6% 66,0% 31,7% 2,4%  

  Nordic SME

  NSME

  24,5% 8,3% 62,3% 32,8% 4,9%  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2020. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Aktier och depåbevis – Likviditetsband 3 och 4

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  40,1% 69,9% 48,8% 46,2% 5,0%  

  First North

  FNSE

  30,6% 16,6% 46,1% 50,3% 3,6%  

  NGM

  XNGM

  0,9% 1,1% 48,6% 48,4% 3,0%  

  Spotlight /Aktietorget

  XSAT

  15,0% 6,6% 47,6% 48,1% 4,2%  

  Nordic MTF

  NMTF

  0,5% 0,4% 63,8% 32,3% 3,9%  

  Nordic SME

  NSME

  13,0% 5,4% 57,5% 38,0% 4,5%  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2020. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Aktier och depåbevis – Likviditetsband 5 och 6

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  99,3% 98,5% 50,8% 43,8% 5,3%  

  Nordic MTF

  NMTF

             

  First North

  FNSE

  0,7% 1,5% 47,3% 50,0% 2,7%  

  Spotlight /Aktietorget

  XSAT

             

  NGM

  XNGM

             

  Nordic SME

   

             

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2020. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Obligationer

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  84,8% 85,0% 87,7% 12,3%    

  NGM

   XNGM

  11,3% 11,0% 22,4% 75,2% 2,4%  

  First North

  FNSE

  3,9% 4,0% 100,0%      

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2020. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  ETP och Strukturerade produkter

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq
  Stockholm AB

  XSTO

  0,4% 3,0% 10,9% 85,2% 3,9%  

  NGM

   XNGM

  12,0% 2,5% 27,7% 64,9% 7,4%  

  First North

  FNSE

  69,4% 72,4% 30,9% 68,6% 0,4%  

  Nordic MTF

  NMTF

  18,2% 22,2% 42,8% 53,9% 3,3%  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2020. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Emissionsrätter

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  First North

  FNSE

  31,1% 23,5% 35,4% 58,9% 5,7%  

  Nordic MTF

  NMTF

  0,6% 1,1% 76,9% 23,1%    

  Nasdaq
  Stockholm AB

   XSTO

  34,2% 27,9% 39,1% 56,2% 4,7%  

  NGM

   XNGM

  0,4% 4,7% 42,8% 51,6% 5,6%  

  Nordic SME

  NSME

  9,1% 17,6% 53,9% 38,8% 7,3%  

  Spotlight/Aktietorget

  XSAT 24,6% 25,2% 41,6% 50,3% 8,2%  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2020. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Broker Equities & ETFS

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Skandinaviska Enskilda Banken AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86)

  ENS 100,0% 100,0%        
 • Aktier och depåbevis – Likviditetsband 1 och 2

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  25,7 % 22,7 % 41,5 % 50,9 % 7,6 %  

  Nordic MTF

  NMTF

  0,1 % 0,1 % 58,9 % 38,7 % 2,4 %  

  First North

  FNSE

  42,6 % 47,8 % 40,8 % 57,1 % 2,1 %  

  Spotlight / Aktietorget

  XSAT

  29 % 26,1 % 36 % 61,3 % 2,7 %  

  NGM

  XNGM

   2,6 % 3,3 %  69,8 %  27,8 %  2,4 %  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2019. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Aktier och depåbevis – Likviditetsband 3 och 4

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  76 % 74 % 54 % 43,6 % 2,4 %  

  Nordic MTF

  NMTF

  0,3 % 0,3 % 74,7 % 23,2 % 2,1 %  

  First North

  FNSE

  19,7 % 21,5 % 49,8 % 47,3 % 2,9 %  

  Spotlight /Aktietorget

  XSAT

  3,3 % 3,6 % 48,6 % 49,2 % 2,2 %  

  NGM

  XNGM

   0,8 % 0,6 %  36,1 %  62,4 %  1,5 %  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2019. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Aktier och depåbevis – Likviditetsband 5 och 6

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  98,5 % 98,2 % 62,4 % 35,2 % 2,5 %  

  Nordic MTF

  NMTF

             

  First North

  FNSE

  1,5 % 1,8 % 49,7 % 47,8 % 2,4 %  

  Spotlight /Aktietorget

  XSAT

             

  NGM

  XNGM

             

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2019. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Strukturerade produkter

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

   88 %  91 %  41,5 %  53,5 %  5 %  

  NGM

   XNGM

   10,8 %  9 %  12,4 %  86,3 %  1,3 %  

  First North

  FNSE

  1,2 % 0,1 % 43 % 56 % 1 %  

  Nordic MTF

  NMTF

   0,1 %  0 %  27 %  68,8 %  4,2 %  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2019. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Obligationer

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  93 % 94 %  46 %  51 %  3 %  

  NGM

  XNGM

  7 %  6 %  13,3 %  83,8 %  3 %  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2019. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Warranter och certifikat

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  First North

  FNSE

   43,9 % 50 %  43,6 %  55,4 %  1 %  

  Nordic MTF

  NMTF

   51,6 % 43,3 %  21,7 %  74,5%  3,8 %  

  Nasdaq OMX Stockholm

   XSTO

   4,4 % 6,6 %  38 %  61 %  1 %  

  NGM

   XNGM

  0,1 % 0,1 %  22,3 %  75,1 %  2,6 %  

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2019. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

 •  

  Equities

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta handelsplatserna 
  rankade efter handelsvolym (fallande ordning)
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  41 % 80 % 52 % 43 % 5 %  

  Nordic MTF

  NMTF

  23 % 3 % 63 % 33 % 4 %  

  First North

  FNSE

  20 % 12 % 50 % 47 % 3 %  

  Spotlight

  XSAT

  11 % 4 % 45 % 40 % 15 %  

  NGM

  XNGM

   4 %  0 %  66 %  28 %  7 %  


  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2018. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året, men fördelningen har förändrats på grund av förändringar avseende vilka finansiella instrument kunderna önskat handa i. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vilka värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet och pris som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Debt instruments – Bonds

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  93 % 94 %  54 %  42 %  4 %  

  NGM

  XNGM

  7 %  6 %  55 %  33 %  12 %  

   

   

             

   

   

             

   

   

             

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2018. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

   

  Structured finance instruments

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

   97 %  97 %  46 %  53 %  1 %  

  Nordic MTF

  NMTF

   3 %  3 %  21 %  78 %  1 %  

  NGM

  XNGM

   0 %  0 %  5 %  95 %  0 %  

   

   

             

   

   

           

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2018. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

  Securitized Derivatives  – Warrants

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  First North

  FNSE

   60 % 60 %  45 %  54 %  1 %  

  Nordic MTF

  NMTF

   40 % 29 %  26 %  72 %  2 %  

  Nasdaq OMX Stockholm

   XSTO

   0 % 11 %  39 %  60 %  1 %  

  NGM

   XNGM

  0 % 0 %  25 %  74 %  1 %  

   

   

           

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2018. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Förändringen avseende andelsfördelning i handelsvolym förklaras huvudsakligen av att vissa finansiella instrument som tidigare handlades på Nasdaq OMX Stockholm numera handlas på First North. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

  Exchange traded products

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna 
  rankade efter handelsvolym (fallande ordning)

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  100 % 100 %  46 %  53 %  1 %  

   

   

             

   

   

             

   

   

             

   

   

             


  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2018. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Banken har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

   

  Broker – Equities

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta värdepappersföretagen rankade efter handelsvolym (fallande ordning) Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Skandinaviska Enskilda Banken AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86)

  SEB

  100 % 100 %        

   

   

             

   

   

             

   

   

             

   

   

             


  Här sammanfattas information om analysen av utförandets kvalitet avseende kundorder som Skandiabanken (Banken) vidarebefordrat till annat värdepappersföretag under 2018. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken tillmäter priset högst betydelse vid vidarebefordran av kundorder till ett annat värdepappersföretag. Banken tillmäter även tillgång till marknadsplatser och effektiv orderhantering betydelse. Banken använder primärt en depåbank och köper ett antal tjänster vilket medför att den totala kostnaden för värdepapperstransaktioner och clearing blir gynnsam för Bankens kunder om orderläggningen kan ske via samma aktör. Banken har en avtalad prislista för handel med det värdepappersföretag som Banken valt att samarbeta med och till vilken Banken vidarebefordrar kunders order. Banken erhåller utöver det föregående inga rabatter vid vidarebefordran av order. Banken har utvärderat resultatet av utförandet som visar att tillgången till likviditet varit god och sammantaget ger den totala bilden att order kan genomföras till bästa pris och till lägst kostnader i det paket som Banken köper av det värdepappersföretag till vilket kundorder vidarebefordras. Bankens val av värdepappersföretag till vilket kundorder vidarebefordras har inte förändrats under året. Bankens hantering vid vidarebefordran av kundorder skiljer sig inte mellan olika kundkategorier.

 •  

  Equities

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta handelsplatserna 
  rankade efter handelsvolym (fallande ordning)
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  92 % 80 % 50 % 48 % 2 %  

  First North

  FNSE

  5 % 12 % 48 % 49 % 3 %  

  Aktietorget

  XSAT

  2 % 5 % 40 % 57 % 3 %  

  Nordic MTF

  NMTF

  1 % 3 % 50 % 46 % 4 %  

  NGM

  XNGM

      49 % 42 % 9 %  


  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2017. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Eftersom data enligt delegerad förordning (EU) 2017/55 ännu inte har offentliggjorts av handelsplatserna så har sådan data inte använts för analysen. Banken har inte heller använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

  Via Nasdaqs SOR tjänst har kund i Banken möjlighet att erhålla ett bättre pris avseende vissa värdepapper som är parallellnoterade (i huvudsak aktier noterade på Large Cap). Banken har även analyserat information om likviditet som Bankens kunder fått tillgång till via Nasdaqs SOR tjänst och denna analys har avsett antal avslut respektive volym via SOR som lett till ett för kunden lägre pris. 

   

  Debt instruments

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  93 % 89 %  56 %  44 %    

  NGM

  XNGM

  7 %  10 %        

  First North

  FNSE

    1 %        

   

   

             

   

   

             

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2017. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Eftersom data enligt delegerad förordning (EU) 2017/55 ännu inte har offentliggjorts av handelsplatserna så har sådan data inte använts för analysen. Banken har inte heller använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

  Structured finance instruments

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta
  handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

   95 %  94 %  52 %  48 %    

  NGM

  XNGM

   5 %  6 %  50 %  50 %    

   

   

             

   

   

             

   

   

           

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2017. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Eftersom data enligt delegerad förordning (EU) 2017/55 ännu inte har offentliggjorts av handelsplatserna så har sådan data inte använts för analysen. Banken har inte heller använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

  Securitized Derivatives

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

   74 % 53 %  61 %  39 %    

  NGM

  XNGM

   17 % 34 %  55 %  45 %    

   First North

   FNSE

   8 % 10 %  46 %  54 %    

   Nordic MTF

   NMTF

   1 % 3 %  44 %  56 %    

   

   

           

  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2017. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Eftersom data enligt delegerad förordning (EU) 2017/55 ännu inte har offentliggjorts av handelsplatserna så har sådan data inte använts för analysen. Banken har inte heller använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

  Other instruments

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta 
  handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)
  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  63 % 38 % 22 % 61 % 17 %  

  Aktietorget

   XSAT

  16 % 22 % 21 % 52 % 27 %  

  First North

   FNSE

  16 % 34 % 27 % 69 % 4 %  

  Nordic MTF

   NMTF

  5 % 6 %         

  NGM

   XNGM

           


  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2017. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatserna Nasdaq och NGM för att analysera kvaliteten på utförandet. Eftersom data enligt delegerad förordning (EU) 2017/55 ännu inte har offentliggjorts av handelsplatserna så har sådan data inte använts för analysen. Banken har inte heller använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

  Exchange traded products

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
   

  De fem främsta handelsplatserna 
  rankade efter handelsvolym (fallande ordning)

  Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Nasdaq OMX
  Stockholm

  XSTO

  100 % 100 %  34 %  64 %  2 %  

   

   

             

   

   

             

   

   

             

   

   

             


  Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet på de handelsplatser där Skandiabanken (Banken) har utfört kundorder under 2017. Sammanfattningen avser ovanstående klass av finansiella instrument. Banken har lagt störst vikt vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförande innefattande kundens alla kostnader som direkt avser utförandet av ordern. Banken tillmäter priset högst betydelse på primärmarknaderna. Banken har inga särskilda nära förbindelser med de handelsplatser där order utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter. Listan med handelsplatser enligt Bankens riktlinjer för bästa orderutförande har inte förändrats under året. Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har inte getts företräde. Banken har använt tillgänglig data från handelsplatsen Nasdaq för att analysera kvaliteten på utförandet. Eftersom data enligt delegerad förordning (EU) 2017/55 ännu inte har offentliggjorts av handelsplatserna så har sådan data inte använts för analysen. Banken har inte heller använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

   

  Broker – Equities & ETF:s

   

             
    Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år N          
    De fem främsta värdepappersföretagen rankade efter handelsvolym (fallande ordning) Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen Procentandel passiva order Procentandel aggressiva order Auctions Procentandel riktade order

  Skandinaviska Enskilda Banken AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86)

  SEB

  100 % 100 %        

   

   

             

   

   

             

   

   

             

   

   

             


  Här sammanfattas information om analysen av utförandets kvalitet avseende kundorder som Skandiabanken (Banken) vidarebefordrat till annat värdepappersföretag under 2017. Sammanfattningen avser ovanstående klass(er) av finansiella instrument. Banken tillmäter priset högst betydelse vid vidarebefordran av kundorder till ett annat värdepappersföretag. Banken tillmäter även tillgång till marknadsplatser och effektiv orderhantering betydelse. Banken använder primärt en depåbank och köper ett antal tjänster vilket medför att den totala kostnaden för värdepapperstransaktioner och clearing blir gynnsam för Bankens kunder om orderläggningen kan ske via samma aktör. Banken har en avtalad prislista för handel med det värdepappersföretag som Banken valt att samarbeta med och till vilken Banken vidarebefordrar kunders order. Banken erhåller utöver det föregående inga rabatter vid vidarebefordran av order. Banken har utvärderat resultatet av utförandet som visar att tillgången till likviditet varit god och sammantaget ger den totala bilden att order kan genomföras till bästa pris och till lägst kostnader i det paket som Banken köper av det värdepappersföretag till vilket kundorder vidarebefordras. Banken val av värdepappersföretag till vilket kundorder vidarebefordras har inte förändrats under året. Bankens hanteringen vid vidarebefordran av kundorder skiljer sig inte mellan olika kundkategorier.