Gå till innehåll
Mamma och barn planterar växter

Vad har dina pensionspengar med klimatomställningen att göra?

Vi vet att pensionskapitalet spelar roll för att lösa planetens stora utmaningar. Här är några exempel på hur dina pengar jobbar för den gröna omställningen!

Fram till 2025 ska vi minska våra innehav i fossila bränslen med 75 %
Fram till 2025 ska vi fördubbla våra gröna investeringar och öka andelen fonder med hållbarhetsfokus

Vad har dina pengar med klimatomställningen att göra?

År 2021 blev vi den första svenska aktören att ansluta sig till Climate Investment Coalition (CIC). Ett internationellt initiativ, som skapats i syfte att snabba på investeringarna i förnybar energi och andra klimatåtgärder. Nu står det klart att vi investerar minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030. För att investeringar i det långa perspektivet måste göras nu. Läs mer här

Man äter ett äpple

Vad har dina pensionspengar med förebyggandet av diabetes att göra?

Ditt sparande i Skandia Liv kan bidra till en mer hållbar framtid för många. Samtidigt som du säkrar din egen.

Sjukvården står globalt och i Sverige inför stora utmaningar. Endast vården för diabetes (typ 2) kostar Region Stockholm cirka 2,5 miljarder kronor årligen. Vi finansierar ensamt en helt ny innovativ hälsoobligation med 30 miljoner kronor för att förebygga diabetes (typ 2). De första resultaten från de uppföljande blodproven visar att 43% av de 210 första deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes, efter bara sex månader.

Så samtidigt som du kan få avkastning på ditt sparande kan du bidra till att färre personer utvecklar diabetes. Läs mer här

 

Växter och vattenkanna

Vad har dina pensionspengar med utvecklingen av hållbara bolag att göra?

En hel del! Vi investerar nämligen 1,5 miljarder kronor i en ny kreditfond med hållbarhetsfokus som ska hjälpa företag att ställa om sin verksamhet i en hållbar riktning. Läs mer här!

Bord med jordglob och växter på

Vad har dina pensionspengar med naturområden i Göteborg att göra?

Vi investerar 600 miljoner i en obligation utgiven av Göteborgs stad. Investeringen stödjer stadens arbete med biologisk mångfald och bidrar till att skydda värdefulla naturområden i staden. Dina pensionspengar gör skillnad. Läs mer här.

Vill du börja spara hållbart?

Kom igång med ett hållbart sparande

Varför är det en viktig del i vår affär?

Vår drivkraft är att skapa trygghet för generationer och bidra till ett hållbart värdeskapande med sikte på att vara det ledande pensionsbolaget som tar ansvar.

Så jobbar vi med hållbart sparande