Gå till innehåll

För något du önskar dig om några år

Du som vill spara till något inom en hyfsat snar framtid kan välja en av våra två Mix-fonder. Skillnaden mellan fonderna är deras fördelning av aktier respektive räntepapper.

Buffert, renovering eller en längre resa?

För dig med en spartid på minst 2-4 år.

Löv med siffror på

Mix 30 Exponering

Fonden passar en fondsparare som vill ha en fossilfri fond med större vikt på en hållbar ränteportfölj, i kombination med en indexnära aktieförvaltning.

  • Exponering ca 30% aktier och 70% räntor
  • Minsta rekommenderad spartid 2-3 år
  • Måttlig risk

 

Visa kursfakta och övrig fondinformation

Löv med siffror på

Mix 60 Exponering

Fonden passar en fondsparare som vill ha en fossilfri fond med större vikt på en indexnära aktieförvaltning, i kombination med en hållbar ränteportföj.

  • Exponering ca 60% aktier och 40% räntor
  • Minsta rekommenderad spartid 3-4 år
  • Medelhög risk

 

Visa kursfakta och övrig fondinformation

Fonder med hållbarhetsfokus

Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonden benämns fossilfri eftersom fonden väljer bort energibolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen men får investera i s.k. omställningsbolag dvs. energibolag med stor andel av förnybara energikällor och med tydliga åtaganden om att bli fossilfria. Fonden utesluter även bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis. Läs mer om hållbarhet i fonder.

Tänk på! Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Läs mer här