Gå till innehåll

Ränta på ränta – så funkar det

Upptäck kraften i ränta på ränta-effekten, där ditt sparande kan växa genom ränta på dina insatta pengar och tidigare intjänad ränta. Den praktiska betydelsen kan bli förvånande stor. Redan vid en ränta eller avkastning på 8 % och en spartid om 10 år har det insatta beloppet mer än fördubblats.

Lär dig räkna ut ränta på ränta

Spara med ränta

Spara tryggt med sparränta och få möjlighet till ränta på ränta. Välj mellan sparkonto med rörlig ränta och fria uttag, eller fasträntekonto där du låser pengarna en tid mot en fast ränta.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med högst 1 050 000 kronor.

Se våra räntor

Räkna ut ränta på ränta-effekten

Fråga: Om jag sätter in 10 000 kr i ett sparande som ger 10 % ränta per år, vad skulle det vara värt om 30 år?

 

Svar: Efter 30 år skulle sparandet vara uppe i 175 000 kr. Räntan läggs varje år till sparbeloppet och ger i sin tur ännu mer ränta nästa år.  10 000 x 1,130. Skatter och avgifter har inte tagits med i beräkningen.

Formeln för ränta på ränta:

sparbeloppet x (1 + årsränta i decimalform)antal år = slutliga värdet

Flera sparalternativ

Utforska olika sparalternativ som sparkonto, aktier, fonder och traditionell förvaltning. Förstå risken och fördelarna för varje alternativ. 

Aktier

När det går bra och avkastningen är hög under lång tid kan effekten bli väldigt kraftfull om du sparar i aktier. Om avkastningen är negativ kan den effekten också bli väldigt kännbar. Det är viktigt att du sparar långsiktigt och att du är medveten om att aktier kräver kunskap och engagemang. Tänk på att handel med aktier är en risk och du kan förlora dina insatta pengar.

Fonder

När det går bra och avkastningen är hög under lång tid kan effekten bli väldigt kraftfull om du sparar i fonder. Om avkastningen är negativ kan den effekten också bli väldigt kännbar. Det är viktigt att du tänker långsiktigt, vid sparande i aktiefonder rekommenderar vi en spartid om minst 5 år. Kom ihåg att köp av fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Sparkonto

Att spara på olika typer av sparkonton med ränta är ett tryggt alternativ. Vid en högre ränta blir ränta på ränta-effekten mycket tydlig.

Traditionell förvaltning

En sparform med jämnare tillväxt är traditionell förvaltning. Våra kapital­förvaltare placerar spararnas pengar i flera olika slags till­gångar. Resultatet fördelas i form av en återbäringsränta som ger en mer förutsägbar ränta-på-ränta-effekt vid positiva marknadsrörelser.

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär också en risk men medför att du alltid får ut minst det garanterade beloppet. Läs mer här

Börja spara idag

Välj den sparväg som passar dig bäst och låt ditt kapital växa över tid.

Börja spara