Gå till innehåll
Två personer bygger pyramid med klossar

Pensionsåldern

När du planerar för pensionen är åldern en viktig aspekt. Här kommer några tips som kan vara bra att tänka på.

Pensionsåldern – bra att veta

Många som närmar sig den ”magiska” 65-års­gränsen vill inget hellre än att varva ned. Men för dig som har lusten och orken att jobba vidare kan det innebära en rejäl boost för pensionen, menar Mattias Munter. Här besvarar han de vanligaste frågorna om när man egentligen ska gå i pension och vad man behöver tänka på.  

 • Allmän pension: Hur tidigt du får ta ut allmän pension beror på rådande regler. Från och med 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gången. De nya pensionsåldrarna innebär att du kan ta ut pension från 63 års ålder om du är född 1961 eller 1962. Du kan läsa mer om uttag av allmän pension och riktåldrar hos pensionsmyndigheten.se

  Tjänstepension: Hur tidigt du får ta ut tjänstepension kan variera. Generellt sett brukar 55 år vara lägsta ålder för uttag. Läs vad som gäller i villkoren.

  Privat pension: Privat pension var variera ännu mer, beroende på vilken lösning du har valt. Läs vad som gäller i villkoren.

 • Innan du bestämmer dig

  • Gör en pensionsprognos – och säkra upp med privat pension vid behov. Ur ett ekonomiskt perpektiv är det en fördel om du har både privat pension och tjänstepension, utöver den allmänna pensionen. 
  • Se över var du har all pension och samla den ev. hos en aktör för att förenkla hanteringen av val och uttagsplaner

  När du bestämt dig

  • Prata med din arbetsgivare om hur du vill göra i övergången – en del väljer att deltidspensionera sig
  • Kontakta dina pensionsbolag där du har privat pension och tjänstepension
  • Gå in på Mina sidor på Pensionsmyndighetens webbplats och ansök om allmän pension, om du vill ta ut den

  Läs även Mattias Munter om hur du undviker de vanliga misstagen när du ska ta ut din pension

 • Pensionsmyndigheten har räknat ut att varje extra arbetsår efter 65 års ålder kan ge ca 7–8 % högre allmän pension. För resten av livet. Det finns dock saker du bör tänka på:

  Jobbet & tjänstepensionen

  Börja med att prata med din arbetsgivare. Du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Glöm inte att förhandla med arbetsgivaren om tjänstepensionsavsättningar efter 65 års ålder – det är ingen självklarhet.

  Pensionsavtalen

  Nästa steg är att se över dina pensionsavtal. Många avtal gäller till 65 års ålder eftersom det fortfarande är den vanligaste pensionsåldern. Vissa lösningar betalas ut automatiskt medan andra kräver att du aktivt gör ett val. Ha koll på när dina avtal löper ut och kontakta pensionsbolagen i god tid före dess. 

  Allmän pension börjar utbetalas först när du har ansökt om utbetalning. Du kan vänta med att ta ut hela eller delar av din allmänna pension. 

  Ändringsmöjligheterna

  Visste du att du har stora möjligheter att påverka dina pensionsutbetalningar just vid avtalets slut? Hos oss är flexibiliteten som störst vid den tidpunkten och vi hjälper dig gärna att optimera pensionen utifrån din situation. När utbetalningarna påbörjats är det sällan möjligt att ändra gjorda val, därför är det bra att planera i tid.

  Skatten

  När du fortsätter jobbar ökar möjligheten för din pension att öka i värde och det betalas in mer till din pension. Men ju högre pension du får, desto viktigare blir det att ha koll på brytpunkten för skatt. Behöver du en hög inkomst och är villig att betala mer i skatt? Eller räcker en inkomst under brytpunkten för dina utgifter?

 • Skatt på pensionsinkomst

  Pension beskattas på liknande sätt som inkomst av tjänst. Du betalar 29–35 % i kommunal inkomstskatt, beroende på kommun, och extra 20 % i statlig inkomstskatt om inkomsten överstiger en viss brytpunkt.

  Skattelättnader

  Eftersom staten vill att det ska löna sig att arbeta, har man bestämt att den som jobbar ska få vissa skattelättnader. Det blir ännu förmånligare från och med januari det året du fyller 66 år. Då betalar du betydligt mindre i skatt än tidigare, tack vare ett förhöjt grundavdrag och jobb­skatte­avdrag.

  Man har också bestämt att den som går i pension efter 65 års ålder ska betala mindre i inkomstskatt än den som går före. Till exempel är brytpunkten för statlig inkomstskatt mer tillåtande för personer över 65 år. 

  Eventuella förmånstagare beskattas på samma vis (gäller om du har efterlevande­skydd och dör under försäkrings­tiden).

  Läs mer på Skatteverket: 1) statlig inkomstskatt 2) förhöjt grundavdrag 3) jobb­skatte­avdrag

 • Lägsta ålder att ta ut allmän pension under 2023: 63 år om du är född 1961 eller 1962. Tänk på att din allmänna pension blir ca 6 % lägre för varje år du väljer att ta ut pension innan 65 års ålder.

  Pensionsmyndigheten skriver så här:

  Åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension och bostadstillägg kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling, vilket innebär att en så kallad riktålder införs.

  Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas och följa medellivslängdens utveckling.

  Riktåldern kommer att fastställas årligen och användas 6 år senare och den kan max ändras med 1 år i taget. Den måste också ha legat still i 3 år innan den kan ändras.

  År 2026, då riktåldern börjar användas, ändras den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till att gälla 3 år före den riktålder som införs.

  Riktåldern kommer att vara 67 år vid införandet 2026 vilket innebär en ålder på 64 år för tidigaste tidpunkten att ta ut allmän pension. Det innebär att du som är född 1963 eller senare tidigast kan ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder.

  Från 2023 ändras åldern för rätt till garantipension till 66 år. Det betyder att du som är född 1958 och 1959 kommer att kunna få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg först när du fyller 66 år.

  Läs mer på Pensions­myndigheten

 • Allmän pension: Du kan ta ut allmän pension och fortsätta arbeta, men du behöver vara överens med din arbetsgivare. Du kan ta ut pensionen på 25, 50 eller 75 %. Tänk på att skatten kan bli onödigt hög om lön och pension tillsammans ger inkomster över en viss nivå. 

  Tänk också på att du inte får a-kassa om du blir arbetslös. Enligt A-kassans regler anses du ha försörjning ändå eftersom du tar ut pension. 

  En positiv aspekt med deltidspension är att du tjänar in nya pensionsrätter när du fortsätter att jobba. Allmän pension är enkel att pausa och ändra.

  Tjänstepension: Medan den allmänna pensionen är relativt okomplicerad, har tjänstepension både möjligheter och snårigheter. Vi ska försöka bena ut grunderna som är bra att känna till:

  En del tjänstepensionslösningar går helt enkelt inte att ta ut samtidigt som du jobbar vidare. Det är det första som kan vara bra att koll upp.

  Har du tjänstepension som går att kombinera med deltidsjobb bör du, innan du tar beslutet, förhandla med din arbetsgivare för att få fortsatt avsättning till din tjänstepension – det är nämligen ingen självklarhet.

  När det gäller själva uttagen då? Du kan påbörja uttag redan vid 55 års ålder, vilket kan ses som en möjliggörare. Tjänstepension är dock inte livsvarig. Det betyder att den inte betalas ut hela livet som den allmänna pensionen, utan du bestämmer vid utbetalningens start hur länge du vill att pensionen ska betalas ut och hur du vill fördela uttagen.

  Ofta är det möjligt att fördela uttagen på 5–20 år (i vissa fall upp till 40 år). Du kan också välja att t.ex. ta ut mycket i början och lite mindre efter några år eller fördela uttagen jämt över tid. 

  De allra flesta kan ta ut delar av tjänste­pensionen. Det kallas del­aktualisering och är lite kom­plext, därför kan det vara bra att ta en rådgivare till hjälp. I en del kollektivavtal finns det så kallad flex­pension som kan vara värt att kolla upp. Tänk på att a-kassan påverkas av deltids­arbete, eftersom den utgår från hur mycket du jobbar. Dagpengen minskar om du samtidigt tar ut pension.

  När du väl har påbörjat uttagen går det inte att pausa. Du kan göra vissa ändringar, men det krävs ofta att du svarar på frågor om din hälsa innan vi kan ta ställning.

  Ta hjälp av en rådgivare om du vill se vilka möjligheter du har att jobba deltid och ta ut tjänstepension samtidigt. Vi nås på 0771-55 55 05.

  Privat pension: Privata pensionsförsäkringar beskattas ungefär som lön, därför behöver du ha koll så att du inte betalar onödigt hög skatt. Det beror förstås på vad du tycker är lämpligt som månadsinkomst.

  I dag finns det dock många olika sätt att spara till pensionen och t.ex. ett sparande i kapitalförsäkring är redan skattat och klart när det är dags för uttag. Våra kapitalförsäkringar har vi anpassat till pensionssparande med möjlighet till flexibel utbetalning och månadsutbetalningar, läs mer i villkoren.

  Privat pensionssparande har inte någon koppling till om du arbetar eller inte. Du kan ta ut pengar som du vill utan att a-kassan påverkas.

  Ett tips om du planerar att trappa ner om några år, är att se till att du har ett privat sparande som täcker upp inkomstbortfallet.

  Mer läsning: Du kan läsa mer om allmän pension på Pensionsmyndigheten.se och om påverkan på a-kassan på Försäkringskassan.se.

Vad vill du göra nu?