Gå till innehåll
Procenttecken

Skatt på pension

Bra att veta om skatten när du tar ut pension

 • Pension beskattas på liknande sätt som inkomst av tjänst. Du betalar 29–35 % i kommunal inkomstskatt, beroende på kommun, och extra 20 % i statlig inkomstskatt om inkomsten överstiger en viss brytpunkt.

 • Eftersom staten vill att det ska löna sig att arbeta, har man bestämt att den som jobbar ska få vissa skattelättnader. Det blir ännu förmånligare från och med året då du fyller 66 år. Då betalar du betydligt mindre i skatt än tidigare, tack vare ett förhöjt grundavdrag och jobb­skatte­avdrag.

  Man har också bestämt att den som går i pension efter 65 års ålder ska betala mindre i inkomstskatt än den som går före. Till exempel är brytpunkten för statlig inkomstskatt mer tillåtande för personer över 65 år. 

 • Om du fortsätter jobba ökar möjligheten för din pension att öka i värde och det betalas in mer till din pension. Men ju högre pension du får, desto viktigare blir det att ha koll på brytpunkten. Behöver du en hög inkomst och är villig att betala mer i skatt? Eller räcker en inkomst under brytpunkten för dina utgifter?

  Även utbetalningstid påverkar – kort utbetalningstid innebär högre årsinkomst. Rent skattemässigt kan det vara bättre med en något lägre inkomst under en längre tid. Vid behov kan du kompensera med kapital som inte omfattas av inkomstskatt, om du t.ex. har ett annat sparande, säljer en bostad eller liknande. 

 • Du kan läsa mer om vad som gäller på Skatteverkets webbplats:

  1. Statlig inkomstskatt
  2. Förhöjt grundavdrag 
  3. Jobb­skatte­avdrag

Vad vill du göra nu?