Gå till innehåll
Kula i kulbana

Kan centralbankerna rädda tillväxten?

I förra numret av Placeringsutsikter sökte vi efter tecken på stabilisering och i det här numret lyser de fortsatt med sin frånvaro. Trots det har aktiemarknaderna haft en tioårig uppgång och nu har även konjunkturen stärkts under mer än tio års tid. Uppgången i ekonomin har dock varit långsam och under det senaste året har det skett en tydlig nedväxling i flertalet ekonomiska variabler.

Läs nya Placeringsutsikter

Omsvängning i penningpolitiken. Kan Riksbanken verkligen gå emot?

De senaste åren har Fed hunnit höja styrräntan nio gånger innan de levererade den första sänkningen i somras. Under den här tidsperioden har varken den japanska eller den europeiska centralbanken hunnit höja sina rekordlåga styrräntor. Däremot har Riksbanken hunnit höja en gång men styrräntan är fortsatt negativ.

Läs hela analysen

Handla med aktier – när och var du vill

Handla aktier med våra smarta verktyg och kunniga aktiemäklare. Vi gör det enklare för alla att handla med aktier, genom våra smarta verktyg och med hjälp av våra kunniga aktiemäklare.

  • Fast pris 69 kr för affärer upp till 250 000 kr
  • Aktier, fonder och andra värdepapper på Nasdaq, NGM och NDX 
  • Få koll på marknaden med Skandia Trader
Vi gör det enklare
Storbritanniens flagga

Den rekordlånga globala åter­hämtningen och oron för låg­konjunktur

I somras var det tio år sedan den ameri­kanska ekonomin lämnade recessionen som var den värsta ekonomiska krisen sedan depressionen på 1930-talet. För­svagningen av den amerikanska ekono­min började i bostadsmarknaden och spred sig sedan till övriga delar av eko­nomin och vidare till andra länder. Arbetslösheten steg kraftigt och det krävdes massiva ekonomiska stimulan­ser för att vända nedgången.

Läs hela analysen

Tänk på

Tänk på att informationen på denna sida inte är avsedd som investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare på Skandia. Bolaget har inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta material. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Person med uppfällt paraply

Kapitalförsäkring Traditionell

Passar dig som vill ha en trygg sparform för ditt pensionssparande, med en garanti i botten. Du gör ett enda val och vi sköter resten.

  • Just nu återbäringsränta på5 %
  • Unika placeringsmöjligheter i onoterade bolag
  • En aktiv förvaltning som sköter placeringen åt dig efter hur marknaden ändras
Börja spara tryggt nu