Gå till innehåll

Bland gröna skott och nya besvikelser

Efter en svag utveckling i världsekonomin under vintern har vissa positiva signaler dykt upp i den ekonomiska statistiken på sistone. Samtidigt fortsätter nya besvikelser komma in. Den samlade bilden är att den globala konjunkturen fortsätter att tappa fart när nu USA ansluter sig till avmattningen. Men det handlar fortfarande om just en avmattning snarare än tvärnit även om risken för en snabbare inbromsning får anses vara större än i vanliga fall.

Läs nya Marknadsbrevet

Riksbanken backar

I samband med räntebeskedet i slutet av april tog Riksbanken ett kliv tillbaka och indikerar nu försiktighet i linje med övriga centralbanker. Inflationen hittills i år har varit en besvikelse, vilket i kombination med sänkta inflationsprognoser och övriga centralbankers omsvängning under våren innebär att en räntehöjning i höst inte är aktuell. Riksbankens besked gör att vi tvivlar på fler räntehöjningar under denna konjunkturcykel.

Läs hela analysen

Handla med aktier – när och var du vill

Handla aktier med våra smarta verktyg och kunniga aktiemäklare. Vi gör det enklare för alla att handla med aktier, genom våra smarta verktyg och med hjälp av våra kunniga aktiemäklare.

  • Fast pris 69 kr för affärer upp till 250 000 kr
  • Aktier, fonder och andra värdepapper på Nasdaq, NGM och NDX 
  • Få koll på marknaden med Skandia Trader
Vi gör det enklare

Urstark börs – tillbaka på ruta ett

Den rejäla återhämtningen på aktiemarknaderna i år har pressat börserna till nya rekord både i USA och Sverige. Företagens delårsrapporter för första kvartalet har överlag varit bättre än förväntat och vissa tecken på stabilisering i den ekonomiska statistiken har dykt upp. Om dessa positiva tecken håller i sig kan det bidra till ytterligare börsuppgångar. Hastigheten på uppgången i år och fortsatt osäkerhet kring konjunkturen motiverar samtidigt viss försiktighet.

Läs hela analysen

Tänk på

Tänk på att informationen på denna sida inte är avsedd som investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare på Skandia. Bolaget har inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta material. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Person med uppfällt paraply

Kapitalförsäkring Traditionell

Passar dig som vill ha en trygg sparform för ditt pensionssparande, med en garanti i botten. Du gör ett enda val och vi sköter resten.

  • Just nu återbäringsränta på5,8 %
  • Unika placeringsmöjligheter i onoterade bolag
  • En aktiv förvaltning som sköter placeringen åt dig efter hur marknaden ändras
Börja spara tryggt nu