Gå till innehåll

Tack alla ni som röstat!

2021 års val till Skandias fullmäktige är nu avslutat.

Tack till alla er som engagerat er och röstat - något som i år ger 244 620 kronor Skandias stiftelse Idéer för livet. Stiftelsen verkar för att skapa ett hälsosammare och tryggare samhälle för barn och unga, här kan du läsa mer om Idéer för livet.

Invalda ledamöter

I årets val har sju ledamöter valts in, varav två för omval och fem för nyval. Valresultatet innebär att Dan Brännström, Monica Caneman, Lena Larsson, Sara Lemke och Elisabeth Thand Ringqvist tar plats som nya ledamöter. Samtidigt sker omval av Sofie Schough och Ulf Troedsson. Ledamöterna tillträder efter bolagsstämman den 6 maj 2021.

Information om röstning till Skandias fullmäktige skickas ut digitalt, så säkerställ att vi har din mejladress och/eller ditt mobilnummer här.