Gå till innehåll
Hus

Så behandlar vi dina personuppgifter –Bank

På denna sida får du information om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar i samband med våra produkter och tjänster inom bank. Du får också information om varför vi behöver behandla personuppgifterna, varifrån vi samlar in dem, vem vi delar uppgifterna med, hur länge vi sparar dem samt när vi använder oss av automatiserade beslut och profilering.

Vi behandlar även uppgifter i andra situationer än i samband med våra produkter och tjänster, till exempel i samband med event, fullmäktigeval och bolagsstämma i Livförsäkringsbolaget Skandia och för kamerabevakning. Du hittar mer information om dessa behandlingar här. 

På vår sida med allmän information om vår personuppgiftsbehandling hittar du bland annat information om dina rättigheter och våra kontaktuppgifter.

Produkter och processer

Om inget annat anges under respektive behandling nedan är Skandiabanken Aktiebolag (publ) personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.

 • AIE-konto, sparkonto, Skandiakonto, likviditetskonto, fasträntekonto, eurokonto, IPS-konto.

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter och avtalsuppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig och från folkbokföringsregistret.

  Syfte

  Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera kontot.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna administrera kontot måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som kontohavare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att administrera och hantera kontot kan vi komma att skicka dina uppgifter till våra leverantörer inom betalningslösningar, post- och meddelandeförmedlare samt andra banker inom EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut avseende dina personuppgifter.

   

 • Bankkort, kreditkort, Bankkort Online

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter, kortuppgifter, avtalsuppgifter samt avseende bank- och kreditkort även kreditupplysningsinformation.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, från folkbokföringsregistret samt i förekommande fall från kreditupplysningsföretag.

  Syfte

  Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera korttjänsten.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna administrera dessa produkter/tjänster måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som kortinnehavare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att administrera och hantera korttjänsten kan vi komma att skicka dina uppgifter till VISA, våra leverantörer inom betalningslösningar, kreditupplysningsföretag samt andra banker i EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi kan komma att fatta automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter i kreditprövningsprocessen vid ansökan om kreditkort. Vi har rätt att använda oss av automatiserade beslut om det är nödvändigt för fullgörande av ett avtal med dig eller om du har lämnat ditt samtycke. Du har rätt att inte bli föremål för sådana automatiserade beslut som har rättsliga följder för dig eller kan påverka dig på annat sätt i betydande grad och kan i sådana fall därför kräva att få ett sådant beslut överprövat av en av våra medarbetare.

   

 • Bolån 

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, civilstånd, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, kontouppgifter, avtalsuppgifter, fastighetsinformation samt kreditupplysningsinformation. Avseende bolån behandlas även personuppgifter om sambo/make/maka samt fastighetsägare. Inom vissa äldre lån behandlas uppgifter om hälsa om lånet är kopplat till en försäkring (denna produkt nytecknas dock inte längre).

  Källa

  Vi samlar in uppgifter från dig, kreditupplysningsföretag, arbetsgivare, andra banker, Lantmäteriet, mäklare och låneförmedlare. Om du är medlåntagare eller sambo/make/maka samlar vi in uppgifter från den ansökande om dig.

  Syfte

  Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera låneavtalet.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna administrera dessa produkter måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som låntagare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att administrera och hantera dina lån kan vi komma att skicka dina uppgifter till Skatteverket, andra banker, kreditupplysningsföretag, Lantmäteriet, låneförmedlare, leverantörer inom arkiv- och dokumenthantering och inom affärssystem för kreditprocesser, post- och meddelandeföretag i EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.

  Lagringstid

  I samband med ansökan behålls dina uppgifter under 4 månader i de fall ansökan inte blir utbetalt lån (vid avslag eller makulerad ansökan). I de fall ansökan blir godkänd och lån betalas ut behålls dina uppgifter under hela lånets avtalstid, plus 11 år från dagen då lånet blev löst (avtalsförhållandet upphört), i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi kan komma att fatta automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter i kreditprövningsprocessen vid ansökan om lånelöfte och bolån. Vi har rätt att använda oss av automatiserade beslut om det är nödvändigt för fullgörande av ett avtal med dig eller om du har lämnat ditt samtycke. Du har rätt att inte bli föremål för sådana automatiserade beslut som har rättsliga följder för dig eller kan påverka dig på annat sätt i betydande grad och kan i sådana fall därför kräva att få ett sådant beslut överprövat av en av våra medarbetare.

   

 • Privatlån och kontokredit  

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, civilstånd, kontaktuppgifter, kontouppgifter, kortuppgifter, avtalsuppgifter samt kreditupplysningsinformation.

  Källa

  Vi samlar in uppgifter från dig, kreditupplysningsföretag och arbetsgivare.

  Syfte

  Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera låneavtalet.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna administrera dessa produkter måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som låntagare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att administrera och hantera dina lån kan vi komma att skicka dina uppgifter till Skatteverket, andra banker, kreditupplysningsföretag, leverantörer inom arkiv- och dokumenthantering och inom affärssystem för kreditprocesser, post- och meddelandeföretag i EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls under hela lånets/kreditens avtalstid, plus 11 år från dagen då lån/kredit blivit löst (avtalsförhållandet upphört), i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi kan komma att fatta automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter i kreditprövningsprocessen vid ansökan. Vi har rätt att använda oss av automatiserade beslut om det är nödvändigt för fullgörande av ett avtal med dig eller om du har lämnat ditt samtycke. Du har rätt att inte bli föremål för sådana automatiserade beslut som har rättsliga följder för dig eller kan påverka dig på annat sätt i betydande grad och kan i sådana fall därför kräva att få ett sådant beslut överprövat av en av våra medarbetare.

   

 • Hantera depå, värdepapper, orderläggning vid mäklarbordet, diskretionär förvaltning

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter (depåuppgifter) och avtalsuppgifter. För utländska medborgare behandlar vi även uppgifter om skattehemvist och skatteregistreringsnummer.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig och från folkbokföringen. I det fall du vill flytta över ett depåkonto till oss kan vi motta dina personuppgifter från det bolag du tidigare hade engagemang i.

  Syfte

  Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera de tjänster du köper.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna administrera dessa produkter måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som kortinnehavare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att hantera depån kan vi komma att skicka dina personuppgifter till fullmaktshavare, vårdnadshavare, firmatecknare, motparter såsom finansiella institut, Finansinspektionen, andra banker, Ekobrottsmyndigheten samt post- och meddelarförmedlare i EU/EES samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut avseende dina personuppgifter.

   

 • Överföring, e-faktura, autogiro, Swish, utlandsbetalning och räkningsbetalning.

  Kunder

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter såsom ID-handlingsuppgifter, kontonummer och medgivandenummer.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig och eventuell förmyndare.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna hantera dina betalningar.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna administrera hanteringen av betalningar måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att fullgöra vårt avtal med dig som kontohavare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna administrera och hantera betalningar kan vi komma att skicka dina personuppgifter till våra leverantörer av betalningslösningar, post- och meddelandeförmedlare, Bankgirocentralen, Getswish, myndigheter samt andra banker. För utlandsbetalningar hanteras betalningen via Den Norske Bank (DNB) och dess korrespondentbanker.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

   

Regelefterlevnad och rättsliga anspråk

Om inget annat anges under respektive behandling nedan är Skandiabanken Aktiebolag (publ) personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.​

 • Beskrivning och syfte

  Vi behandlar personuppgifter om dig avseende bostadskrediter för att göra beräkningar enligt bankens interna risk-klassificeringar för att till exempel kunna räkna ut kapitaltäckningskrav.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter, kreditupplysningsinformation, uppgifter om lånebelopp, lånenummer och eventuella påminnelser.  

  Källa

  Vi samlar in uppgifter om dig från dig själv, ditt engagemang hos oss och från andra parter, såsom kreditupplysningsföretag och Bolagsverket. 

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vår skyldighet enligt lag. 

  Mottagare av personuppgifter

  Om det blir nödvändigt, kan vi behöva dela dina personuppgifter med behöriga myndigheter, såsom Finansinspektionen. 

  Lagringstid

  Vi sparar dina personuppgifter enligt rättslig förpliktelse.

   

 • Beskrivning och syfte

  Vi är enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att behandla uppgifter om våra kunder. Syftet är att motverka kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet. Vi ställer därför frågor till dig när du vill bli kund hos oss eller utföra vissa ärenden.

  Läs mer om hur vi arbetar för att uppfylla lagen om penningtvätt och kundkännedom

  Typ av personuppgifter

  Uppgifterna vi behandlar har dels med kundkännedom att göra, till exempel uppgifter om anledningen till att du vill använda våra tjänster och produkter, verklig huvudman i företag och person i politiskt utsatt ställning, dels information om misstänkta transaktioner. Vi samlar även in tekniska data som IP-nummer och enhetsidentifikatorer när du besöker vår webbplats.

  Källa

  Uppgifterna samlar vi in från dig samt genom så kallade cookies när du besöker vår webbplats eller använder våra digitala tjänster.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism, samt vårt berättigade intresse av att motverka bedrägerier förebygga och förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för finansiell brottslighet.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det blir nödvändigt kan uppgifterna lämnas vidare till rättsvårdande myndigheter.

  Lagringstid

  Informationen behåller vi i fem år efter att kundförhållandet upphört. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får Skandia behålla informationen upp till tio år. Om du inte blir kund behåller vi uppgifterna under fem år från att vi tog emot dem.

   

 • Beskrivning och syfte

  Vi är enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att behandla uppgifter om våra kunder. Syftet är att motverka kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet. Vi ställer därför frågor till dig när du vill bli kund hos oss eller utföra vissa ärenden.

  I vissa fall behöver vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt en rad andra lagar, författningar eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara för att: 
   
  • kunna rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, eller andra myndigheter 
  • uppfylla lagstiftning som har att göra med riskhantering, exempelvis kan personuppgifter behandlas för att kvalitetsbedöma krediter för kapitaltäckningsändamål 
  • uppfylla krav under lagstiftning som har att göra med så kallade betaltjänster, exempelvis kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter om en kund till en så kallad tredjepartsleverantör som kunden ingått ett avtal med om tjänster för kontoinformation eller betalningsinitiering 
  • uppfylla krav enligt bokföringslagstiftning 
  • uppfylla krav under lagstiftning som har att göra med värdepappersrörelse. 
  Typ av personuppgifter
   
  Personuppgifterna som vi behandlar är bland annat beroende av vilka produkter och tjänster du har hos oss. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss för din egen eller någon annans räkning i samband med att du öppnar ett konto eller ansöker om en försäkring. Det kan också vara uppgifter som du lämnar under den tid du är kund hos oss, vilket även inkluderar uppgifter om kontakter mellan dig och oss. 
   
  Ibland hämtar vi information från andra källor, exempelvis arbetsgivare, myndigheter, vårdgivare och adressregister.
   
  Källa

  Uppgifterna vi behandlar är främst uppgifter vi samlat in från dig, men även i vissa fall från myndigheter och offentligt tillgängliga register.

  Skandias lagliga grund

  Laglig grund för behandlingen är rättslig förpliktelse att följa tillämpliga lagar och myndighetsbeslut.

  Mottagare av personuppgifter

  Vi kan i vissa fall vara skyldiga att dela dina uppgifter med exempelvis myndigheter, parter i betalningssystem eller i andra situationer där det krävs av oss enligt lag eller rättslig process.

   

 • Beskrivning och syfte

  Vi använder dina personuppgifter för att hantera inkassoärenden och rättsliga anspråk som relaterar till våra kundrelationer.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss, uppgifter som genererats hos Skandia i kundförhållandet, såsom t.ex. betalningshistorik, samt kompletterande information från t.ex. offentligt tillgängliga källor eller externa tjänster som kreditupplysningar.

  Källa

  Uppgifterna vi behandlar är främst uppgifter vi samlat in från dig, men även i vissa fall från myndigheter och offentligt tillgängliga register.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig och genomdriva våra krav och andra rättsliga anspråk som rör avtalen.

  Mottagare av personuppgifter

  Vid inkassoärenden lämnas uppgifterna vidare till vårt inkassoombud som blir personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

Informationen uppdaterades senast 2024-03-07