Gå till innehåll

Så slår en lågkonjunktur på din pension

I rapporten ”Så slår en lågkonjunktur på din pension” har vi studerat hur en finansiell kris kan påverka svenskarnas framtida pensioner. Rapporten illustrerar hur fyra yrkeskategoriers framtida pensioner riskerar att påverkas vid tre olika ekonomiska utvecklingar. Våra beräkningar visar att en lågkonjunktur i paritet med den som inträffade i Sverige på 90-talet kan minska det framtida pensionskapitalet för en 40-åring med hela 1,2 miljoner kronor.