Gå till innehåll

Skandias Plånboksindex: Amorteringskravet slår mot småbarnsfamiljer

Skandias Plånboksindex för tredje kvartalet visar på ett tydligt trendbrott. Efter en lång tid av sjunkande sparvilja har hushåll med stora bolån, småbarnsfamiljer och förstagångsköpare på bostadsmarknaden nu tänkt om och prioriterar sparande. Framför allt handlar det om buffertsparande och amorteringar. Det nya amorteringskravet har därmed redan fått effekt.