Gå till innehåll

Skandias remissvar på Värde­pappers­marknads­ut­redning­ens betänkande SOU 2015:2, MiFID II och MiFIR

Skandia är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som ägs av sina kunder. Detta ger oss en särskild möjlighet, men också ett särskilt ansvar, att sätta kundernas perspektiv och intressen främst. Vi välkomnar utredningens strävan att stärka konsumentskyddet och att samtidigt försöka åstadkomma likvärdiga villkor för finansiella aktörer med likartad verksamhet. Kunder har ett behov av både rådgivning och en fungerande konkurrens på den finansiella marknaden. Det är därför enligt vår uppfattning viktigt att provisioner som fenomen inte förbjuds.