Gå till innehåll

Fyra av tio svenska ungdomar har utsatts för mobbning, kränkning, hot eller våld

Drygt fyra av tio svenska ungdomar mellan 15 och 24 år har utsatts för mobbning, kränkning, hot eller våld. Diskriminering är dubbelt så vanligt bland ungdomar med invandrarbakgrund som bland övriga. Det framgår av Ungdomsrapporten 2013. Rapporten visar även att fyra av tio ungdomar inte tror att samhället kommer ta hand om dem och att nära varannan tycker att de har ett för stort ansvar för sin egen framtid.