Gå till innehåll
Tre generationer av kvinnor

Forskning inom Risk & Hälsa

Vi stödjer forskning som positivt påverkar sjukdomar inom försäkringskollektivet eller kommande kunder. På så sätt vill vi skapa kundnytta och affärsnytta med innovation som även skapar ett friskare samhälle. Stödet ges till den forskning som har möjlighet att förbättra hälsan i Sverige inom en snar framtid.

Urvalskriterier

Dessa huvudgrupper/inriktningar har vi valt att prioritera:

 • De somatiska folksjukdomar högt blodtryck, diabetes och åderförkalkning.
 • Tumörsjukdomar
 • Allergiska manifestationer
 • Kroniska trötthets- eller smärtsyndrom
 • Förebyggande insatser och insatser hos arbetsför befolkning
 • Implementering av nya rön

 • Forskningen sker främst i Sverige och av etablerade forskningsinstitutioner.
 • Forskningen som bedömts och godkänts av annan sponsor/finansiär med betydande sakkunskap på området ser vi som positivt. (Skandia är medfinansiär.)
 • Studien fokuserar på yngre personer och/eller personer i arbetsför ålder, eller där effekten sannolikt erhålls eller kan påvisas under normal försäkringstid.
 • Förebyggande insatser prioriteras.

Ansökan

Ansökningar behandlas i Skandias FOU Advisory board. Besked om beviljat anslag lämnas i oktober. Medel för forskning kan sökas en gång per år. Sista ansökningsdagen för 2022 är 30 juni.

Skicka in ansökan här

Forskningsinsatsen skall huvudsakligen tillhöra ovan nämnda patientgrupper/huvudinriktningar och ske i Sverige.

Bedömningen av ansökan baseras på följande kriterier:

 • Att det föreligger god vetenskaplig kvalitet (metod, statistik, undersökt grupp, forskargruppens möjligheter till resultat, referenser).
 • Att det föreligger en närhet till klinisk implementering.
 • Att det föreligger ett tydligt försäkringsmedicinskt inslag i forskningen ex arbetsförmåga och återgång i arbete.
 • Att det driver innovation och långsiktig förbättring för våra kunder och affärsnytta som påverkar samhället genom ökad hälsa.