Gå till innehåll

Otillräckligt sparande för långt aktivt liv

Genom att stötta forskning inom området långsiktigt sparande och pensioner kan vi bidra till ökad förståelse för hur allt hänger ihop, hur ekonomin påverkar allt från samhället till individen. 

Pågående

 • Stockholms universitet 

  Pågår 2021-2023

 • Göteborgs universitet/Örebro universitet 

  Pågår 2021-2023

 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 

  Pågår 2022-2023

 • Skandia är långsiktig samarbetspartner till forskningscentret Swedish House of Finance med en plats i centrets Advisory board.  

  Swedish House of Finance är ett projekt som initierades 2011 av svenska staten genom Vinnova, Handelshögskolan i Stockholm och den privata finanssektorn i Sverige med målet att skapa ett nationellt centrum för finansforskning som är konkurrenskraftigt på högsta internationella nivå. Efter cirka tio år räknas centret som ett av de absolut ledande i sitt slag i Europa.  

  Läs mer om projektet här

 • Skandia är partner till CER vars syfte är att bedriva branschnära forskning vid Mittuniversitetet Sundsvall 

  Läs mer om projektet här

Avslutade