Gå till innehåll

Ökande behov​ av investeringar i samhället

Forskningen är en viktig del i att hitta lösningarna för ett mer hållbart samhälle och utvecklingen av en hållbar finansmarknad som kan bidra till att skapa ekonomisk trygghet för generationer. 

Pågående

 • Pågår 2021-2024

  Läs mer om projektet här

 • Stockholm Environment Institute (SEI), RISE and IVL 

  Pågår 2020-2022.

 • Uppsala universitet, CHAP 

  Syftet med Beräkningsverktyget som CHAP tagit fram i samarbete med stiftelsen Idéer för Livet, är att erbjuda en plattform för evidensbaserat arbete, och möjligheter att kunna beräkna värdet av detta, med ett fokus på tidiga insatser för barn -och ungas psykiska välmående. I verktyget erbjuds en möjlighet att 1) få information om vilka insatser som det finns evidens för inom området, 2) se potentiella kostnader för den verksamhet som kan tänkas implementera insatsen, samt 3) beräkna kostnader och potentiella kostnadsbesparingar utifrån den målgrupp man arbetar med. 

  Läs mer om projektet här

 • Umeå universitet 

  Social utsatthet har ett högt pris och förebyggande insatser är viktiga! Vilken insats ger mest effekt för pengarna? KAMSO - kalkylverktyg för insatser mot social utsatthet – har utvecklats för att öka möjligheten att fatta kloka beslut när förebyggande insatser inom barn- och ungdomsområdet övervägs. KAMSO kan användas som beslutsstöd för att välja mellan olika förebyggande insatser inom barn- och ungdomsområdet men också att i efterhand uppskatta effekter av implementerade insatser. Verktyget baseras på svenska registerdata. 

  Läs mer om projektet här

Avslutade

 • Handelshögskolan Stockholm, MISUM 

  Ett forskningsprojekt inom plattformen ”Business Engagement in Creating Prosperous and Inclusive Communities” som stöds av Skandias forskningsstiftelser och Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) vid Handelshögskolan i Stockholm. 

  Denna forskningsplattform utgörs av forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Örebro Universitet och har det övergripande syftet att öka förståelsen och kunskapen inom området för hållbara företagsstrategier och företags sociala ansvar och har centrerats kring begreppen Shared Value och Collective Impact. Shared Value handlar om företagens strategier för att skapa hållbart ekonomiskt värde samtidigt med att de också bidrar till att skapa värde för samhället genom att adressera samhälleliga utmaningar och behov. Shared Value kan nås genom Collective Impact, vilket är en modell för hur en grupp av viktiga aktörer från olika sektorer kan skapa en gemensam agenda för att i stor skala lösa viktiga samhällsproblem. 

  Läs mer om projektet här