Gå till innehåll

Valet kan få stor betydelse för ekonomin

Resultatet i det svenska riksdagsvalet stjäl nära nog all uppmärksamhet just nu. Opinionsläget var jämnt och valnatten en riktig rysare. Men hur påverkas marknaden? Vår ekonom reder ut.

I stort reagerade de finansiella marknaderna på valet med en axelryckning. Något som var väntat, enligt vår ekonom Johan Lundqvist.

– Börsens reaktion på svenska val brukar vara marginell. Att de finansiella marknaderna fäster begränsad vikt vid valutgången har att göra med att såväl svensk ekonomi som svenska börsföretag i hög grad styrs av den internationella konjunkturen, konstaterar han.

Än är det inte klart exakt hur regeringen kommer att se ut, och frågan är när vi kommer att veta, baserat på turerna förra mandatperioden. Det här är något som kan ha betydande inverkan på den ekonomiska utvecklingen, konstaterar Johan.

– Stabilitet och handlingskraft är viktigt för den ekonomiska utvecklingen. En segdragen eftervalsprocess med utdragen regeringsbildning som följs av en svag regering är det sista som behövs, säger Johan.

Men även om valutgången inte ledde till några större börsrörelser, är den ändå mycket viktig för svensk ekonomi på en rad områden, framhåller Johan.

– Ett aktuellt exempel är energifrågan – där sommarens prisuppgångar illustrerar behovet av att få till stånd både kortsiktiga överbryggningar och långsiktiga lösningar. I förlängningen påverkar priser på, och tillgång till, elektricitet givetvis även svenska företag med verksamhet i Sverige, säger han.

Vi har även haft en försvagning av såväl den inhemska som globala konjunkturen. Allt fler prognoser pekar på en mild lågkonjunktur under nästa år samtidigt som bostadspriserna rör sig nedåt.

– Om den höga inflationen består kommer en eventuell ekonomisk inbromsning inte kunna pareras med penningpolitiken – därför kan politiska beslut ha än större påverkan än vanligt under de kommande åren, säger Johan och tillägger:

– Utan att recensera de olika regeringsalternativens förslag för att tackla olika frågor kan vi alltså konstatera att utformningen av den ekonomiska politiken under de kommande åren kan ha stor betydelse för vår ekonomiska stabilitet, energiförsörjning och konkurrenskraft.

Andra läser om

Se fler nyheter