Gå till innehåll

Valet kan få stor betydelse för ekonomin – men inte nödvändigtvis på börsen

Det svenska Riksdagsvalet stjäl nära nog all uppmärksamhet just nu. Opinionsläget är jämnt och valnatten ser ut att bli en riktig rysare. Börsens reaktion på svenska val brukar däremot vara marginell. Möjligen kan vi förvänta oss lite rörelser i kronkursen och på räntemarknaden på måndag, men även här är andra faktorer mer betydelsefulla – framför allt på kort sikt.

Johan Lundqvist, ekonom på Skandia
Johan Lundqvist

Att de finansiella marknaderna fäster begränsad vikt vid valutgången har att göra med att såväl svensk ekonomi som svenska börsföretag i hög grad styrs av den internationella konjunkturen. Det ser vi inte minst i år beträffande inflationen. Att vi i Sverige plötsligt fick ett inflationsproblem i våras beror i första hand på stigande priser på världsmarknaden som har letat sig in i den svenska ekonomin. Och att hantera samma inflation ligger på Riksbanken, inte regering och Riksdag.

Men även om valutgången sannolikt inte kommer leda till några större börsrörelser, så är den naturligtvis mycket viktig för svensk ekonomi på en rad områden. Ett aktuellt exempel är energifrågan – där sommarens prisuppgångar illustrerar behovet av att få till stånd både kortsiktiga överbryggningar och långsiktiga lösningar. I förlängningen påverkar priser på, och tillgång till, elektricitet givetvis även svenska företag med verksamhet i Sverige. Vidare ser vi nu en försvagning av såväl den inhemska som globala konjunkturen. Allt fler prognoser pekar på en mild lågkonjunktur under nästa år samtidigt som bostadspriserna rör sig nedåt. Om den höga inflationen består kommer den utvecklingen inte kunna pareras med penningpolitiken – därför kan politiska beslut ha än större påverkan än vanligt under de kommande åren.

Exemplen ovan är bara några på hur den politiska kursen under nästa mandatperiod kommer ha betydande inverkan på den ekonomiska utvecklingen Lika viktigt är naturligtvis stabilitet och handlingskraft. En segdragen eftervalsprocess med utdragen regeringsbildning som följs av en svag regering är det sista som behövs.

Utan att recensera de olika regeringsalternativens förslag för att tackla olika frågor kan vi alltså konstatera att utformningen av den ekonomiska politiken under de kommande åren kan ha stor betydelse för vår ekonomiska stabilitet, energiförsörjning och konkurrenskraft. Trots en förmodad axelryckning på de finansiella marknaderna på måndag.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.