Gå till innehåll

Så kan du spara när börsen skakar

Resten av året blir en dragkamp mellan tillväxt och åtstramningar. Och oron på börsen förväntas komma och gå. Så hur kan jag tänka som sparare? – Se till att portföljen är förberedd för både fortsatt uppgång och tvära nedgångar, skriver våra ekonomer i senaste Placeringsutsikter.

Tillfälliga sättningar på börsen tillhör det normala.

De senaste tio åren har vi haft upprepade tillfällen då börsen sjunkit 10-20 procent under kort tid. Det vi dock har lärt oss av historien är att för att nedgångarna ska övergå till stora, varaktiga börsfall, behöver även konjunkturen försämras betänkligt.

– Ett sådant scenario ligger inte i korten. Även om tillväxten växlar ner i år, räknar vi ändå med att den blir högre under 2022 än under åren före pandemin, skriver våra ekonomer.

Den ostadiga utvecklingen på börsen hittills i år har drivits av det försämrade geopolitiska klimatet och en oro för räntehöjningar. Och ränteutvecklingen fortsätter ha en central roll för börshumöret framåt. Stigande räntor innebär en mer utmanande miljö för aktier, men mot det ska ställas att konjunkturen fortfarande är stark.

Fortsatt högkonjunktur skapar förutsättningar för att 2022 slutar på plus, men räkna med att oron gör återbesök med jämna mellanrum.

– Den här dragkampen mellan tillväxt och åtstramningar kommer leda till att börsen stundtals byter fot och att vi får större svängningar på börserna i år, skriver våra ekonomer.

Läs hela Placeringsutsikter

3 snabba tips till dig som sparare

 

1

Spara regelbundet i både upp- och nedgång – månad efter månad, år efter år. Ibland köper du på toppen men ibland också precis på botten. Snittkursen blir någonstans däremellan. Över tid blir det ofta en ganska jämn kurva.

2

Ju längre tid du planerar att ha pengar placerade, desto större svängningar längs vägen tål portföljen. Och som alltid är det viktigaste att ha en risknivå i portföljen som man är bekväm med.

3

Traditionell förvaltning (Skandia Liv) är en väl beprövad sparform och är en bra bas för allt långsiktigt sparande. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer. Avkastningen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som fördelar ut överskottet preliminärt till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter