Gå till innehåll

Så garderar du dig mot börsens svängningar

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Skandia Liv (traditionell förvaltning) är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti. Perfekt för dig som vill slippa oroa dig för börsens svängningar. Så här funkar det.

Grönt paraply

Garanterat belopp vid utbetalningen

Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning. Garantin ger ditt sparande trygghet, eftersom du aldrig kan få mindre än vi lovat. Däremot kan du få mer. Garantin är en egenskap som skiljer sparformen från andra alternativ på marknaden.

Vi sköter placeringarna

Du behöver inte ha koll på marknaderna för att bestämma hur pengarna placeras – vi sköter förvaltningen åt dig. Våra kapitalförvaltare placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Med en stabil investeringsstrategi kan vi utnyttja svängningarna i konjunkturen maximalt i stället för att se en nedgång som ett hot.

Jämn utveckling över tid

Avkastningen på kapitalet fördelas genom en återbäringsränta Tillfälliga svängningar på marknaden blir mindre kännbara för dig eftersom återbäringsräntan jämnar ut upp och nedgångar över tid. Den genomsnittliga återbäringsräntan sett på de senaste 15 åren är 6,5 %. Vårt mål att du ska få högsta möjliga avkastning till en bra avvägd risk.

Spara med garanti

3 vanliga frågor om Skandia Liv

Vad menas med traditionell förvaltning?

Spararnas kapital placeras i en och samma portfölj som styrs vi av två saker: garantin och möjligheten till god avkastning. Att vi har en portfölj med långsiktig investeringshorisont ger dig som sparare bland annat tillgång till unika placeringar som onoterade bolag, fastigheter och infrastruktur. Vår finansiella styrka gör att vi kan placera mer pengar till högre risk, utan att riskera vad vi lovat våra kunder och på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning. Det betyder att du utöver garantin har goda möjligheter till hög avkastning på ditt sparande.

Hur funkar återbäringsräntan?

Svängningarna på de finansiella marknaderna kan göra att avkastningen kan variera en hel del. I en traditionell förvaltning fördelas avkastningen istället ut i form av en återbäringsränta som jämnar ut svängningarna och gör dem mindre kännbara för dig som sparare.

Historiskt sett har vi lyckats bra med placeringarna och återbärings¬räntan har varit hög de senaste åren.

• Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 15 åren: 6,5 % per år (2007–2021)
• Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 5 åren: 7,6 % per år (2017–2021)

När och för vem passar sparandet?

Skandia Liv passar dig som inte själv vill eller har tid att bevaka och hantera oväntade händelser på marknaden. Det enda valet du behöver göra är hur mycket du ska spara och sedan sköter vi resten.

Det är också ett unikt sätt för privatpersoner att kunna investera indirekt i onoterade bolag.
Sparandet passar bäst för dig som sparar långsiktigt. Du bör ha en sparhorisont på minst 15 år eftersom vår investeringsstrategi utgår från långsiktiga investeringar för att ge bästa möjliga avkastning. Du kan alltid ta ut pengarna tidigare mot en avgift om behovet skulle uppstå.

Spara med garanti

 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Skyhög tillväxt i sikte

Efter fjolårets tvärnit för världsekonomin väntas en massiv rekyl i år. Med en tillväxttakt på omkring 5,5 procent för ...  Läs mer

Se fler nyheter