Gå till innehåll

Jobba längre avgörande för bra pension 

Att gå i tidig pension kan minska lönen efter karriären med flera tusen kronor per månad för en 60-talist. Det visar vår nya rapport. Genom eget sparande och att förlänga karriären går det att maxa sin pension. 

Händer bygger triangel av klossar

Rapporten Pensionsåldersdilemmat visar hur nya riktåldrar påverkar pensionen för 60-talister.

Att gå i pension vid 65 år istället för nya riktåldern 67 gör att pensionen krymper med knappt 4 000 kr per månad för privata tjänstemän. Att jobba deltid något år efter 67 år kan å andra sidan ge en kraftig förbättrad pension med motsvarande belopp.  

– Att jobba till riktåldern har precis som eget sparande en tveklöst positiv effekt på pensionerna. Men avgörande blir hur människors beteende, hälsa och vilja att jobba längre också förändras, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

70 är det nya 50 och vi lever allt längre – en helt fantastisk utveckling! Men så många friska år att se fram emot ställer också andra krav på både högre och jämnare pensionsnivåer över tid.

De nya riktåldrarna ska börja gälla 2026, men redan under 2020 började en del förändringar av pensionssystemet att gälla. Bland annat höjdes lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Dilemmat handlar om valet mellan en tidigare pensionering med en lägre pension eller att arbeta något år extra för en högre pension.

– Sveriges 60-talister behöver förhålla sig till och planera för 67 år som pensionsålder i enlighet med det nya systemet, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

Ladda ner och läs rapporten här

Om rapporten:  

Riktåldrar innebär att pensionsåldern stegvis höjs baserat på medellivslängdens utveckling för respektive årskull och syftar till att förlänga yrkeslivet samtidigt som det kommer påverka när den allmänna pensionen tidigast kan tas ut. 

Majoriteten av svenska folket vill gå i pension vid 65 års ålder eller tidigare, det gäller även 60-talisterna. Vår nya rapport Pensionsåldersdilemmat visar hur hårt ett sådant val slår på pensionerna.  

Scenarier som undersöks i rapporten:   

  • Tidig pension vid 65 års ålder – 2 år innan riktålder​  
  • Pension vid riktålder​n, 67 år  
  • Sen pension vid 69 års ålder – 2 år efter riktålder, jobbar 75 % näst sista året och 50 % sista året​   

Läs hela rapporten här