Gå till innehåll

Invasionen av Ukraina – hur påverkas Skandia Liv?

Rysslands invasion är ett grovt folkrättsbrott mot en demokrati och våra tankar går först och främst till invånarna i Ukraina. Vad vi bevittnar är den allvarligaste geopolitiska händelsen i Europa sedan andra världskriget. – Vi bevakar utvecklingen noga, inte minst hur detta påverkar finansmarknaden, säger vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall, med 30 års erfarenhet från branschen.

Lars-Göran Orrevall

Vi står inför ett utmanande säkerhetsläge i Europa. Situationen i Ukraina har haft stor påverkan på världens aktiemarknader och Stockholmsbörsen, något som i sin tur berör svenska sparare.

– Situationen är naturligtvis allvarlig men Skandia Liv har en mycket stark finansiell ställning och kan stå emot kraftig turbulens på marknaden, säger Lars-Göran Orrevall.

Hur står sig Skandia Liv i turbulenta tider?

Skandia förvaltar en stor del av svenskarnas pensioner och det är verkligen ett långsiktigt uppdrag. I vår portfölj Skandia Liv sprider vi riskerna på många olika tillgångsslag för att kombinera en hög avkastning med balanserade risker.

– Vi har en ”allvädersportfölj” som ska ge skydd i oroliga tider. Traditionell förvaltning har funnits i långt över hundra år och överlevt både världskrig, depressioner och finanskriser. Även den här krisen kommer att övervinnas och Skandia Liv är finansiellt mycket stark. Men självklart är vår portfölj inte osårbar, säger Lars-Göran Orrevall.

Invasionen av Ukraina – så ska du tänka kring sparandet, bolånet och pensionen

Hur är portföljen utformad?

I normalläget är runt 25 procent av pengarna i Skandia Liv är placerade i publika aktier – resten utspritt på fastigheter, räntepapper, onoterade aktier, infrastruktur och andra längre investeringar. De alternativa tillgångarna i Skandia Liv ger en bra riskspridning samtidigt som räntor fungerar som en stötdämpare i oroliga tider.

– Tack vare riskspridningen har vår portfölj klarat sig relativt väl. Portföljen har ingen direkt exponering mot ryska värdepapper, men det finns en marginell exponering genom ett antal tillväxtmarknadsfonder. Portföljen består till nästan 40 procent av säkra svenska obligationer som i oroliga tider fungerar som en krockkudde, säger Lars-Göran Orrevall.

Läs mer om traditionell förvaltning i Skandia Liv

Vad säger du om marknadsläget framåt?

Händelseutvecklingen är intensiv och de politiska, sociala och ekonomiska följderna av Rysslands invasion är svåra att överblicka. Det står dock klart att händelsen kommer få makroekonomiska konsekvenser – inte minst på energiområdet.

– De finansiella marknaderna har reagerat med stor nervositet. Geopolitiska risker är väldigt svåra för de finansiella marknaderna att hantera och utvecklingen på börsen någon enstaka dag ska därför inte överdramatiseras, säger Lars-Göran Orrevall.

– Vi kan inte veta om nedgången på börsen kommer fortsätta. Dessutom är historiska jämförelser svåra att göra. När Ryssland annekterade Krimhalvön 2014 blev visserligen påverkan på börserna kortvarig, men den aktuella konflikten har potential att bli större och mer långvarig. Det går inte att veta vad nästa steg i konflikten blir. Som sparare behöver man vara införstådd med att den oroliga stämningen på börsen sannolikt håller i sig, säger Lars-Göran Orrevall.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter