Gå till innehåll

Så här stöttar vi Ukrainas barn – på plats och i Sverige

Miljontals barn drabbas outhärdligt hårt av kriget i Ukraina. Vi på Skandia samarbetar med Rädda Barnen och andra aktörer, både kring insatser på plats och för trygga rum, psykologiskt stöd, sagocaféer, en unik pysselbok och kunskapsspridning för att stötta de som flytt.

Skandia och vår stiftelse Skandia Idéer för livet satsar nu totalt 2,5 miljoner kronor för att hjälpa familjer som befinner sig i en kritisk situation i Ukraina eller har en mycket utmanande tid framför sig då de tvingas fly sitt hemland.

Sagocaféer och insatser i Ukraina

Två av miljonerna ska stärka Rädda Barnens arbete såväl i Ukraina med angränsande länder, som i Sverige. Bland annat genom att här skapas fler barnvänliga mötesplatser för ökad gemenskap och språkkunskaper, som sångstunder och sagocaféer, och med ett ökat psykologstöd till barn.

Skandias medarbetare ges också möjlighet att delta med volontärtimmar på arbetstid i Rädda Barnens verksamhet.

– Vi behöver alla hjälpas åt att agera både här och nu – och även långsiktigt – för att hjälpa de barn som över en natt ryckts upp från sin trygghet och kommit till ett annat land. Rädda Barnen gör ett så viktigt arbete som vi är tacksamma att vi kan ytterligare bidra till, säger Stina Liljekvist, ordförande i Idéer för livet.

Unik pysselbok och integrationsstöd

Resterande del av satsningen kommer att användas för flera aktiviteter, som en unik pysselbok som tagits fram tillsammans med två terapeuter. Den är ett praktiskt verktyg kopplat till psykosocialt stöd och vägleder föräldrar och personal att på ett lekfullt, kreativt sätt samtala med barnet som flytt kring situationen som barnet befinner sig i. Samtidigt är den även ett verktyg för relationsbyggande mellan svenska barn och de ukrainska.

I samarbete med Motivationslyftet tar vi även fram material till barn och familjer för att underlätta deras ankomst och integration i Sverige. Den fokuserar på mentalt välmående, om hur den som flytt kan sortera sina tankar och känslor som kan komma av en svår händelse, men också så att vi som möter dessa personer får en ökad förståelse för deras reaktioner och behöv av stöd.

Kunskapsspridning och skolinformation

Som förälder kan det vara svårt att prata med sina barn om svåra saker. Därför genomför vi föreläsningar om hur man kan prata med små om stora saker.

Vi sprider även kunskap till människor som möter familjer på flykt, samt till landets skolor för att förbereda och stärka dem i att ta emot nya elever från Ukraina.

– Att agera för barns trygghet och hälsa har väl sällan känts mer angeläget. Jag är tacksam att vi har möjlighet att stärka och stötta både pågående samarbeten och nya initiativ som vi vet så väl behövs, säger Stina Liljekvist.

Idéer för livets hemsida kan du läsa mer om flera av aktiviteterna!

Andra läser om

Fler nyheter