Gå till innehåll

Pension i livets olika faser

Barn och unga 

Allt fler studier larmar om minskat psykiskt välmående bland unga i Sverige. Ökat stillasittande, fler unga som upplever ensamhet och ett hårdare klimat på nätet och i skolan är några av orsakerna. Det är viktigare än någonsin att agera för att stärka barn och ungas hälsa och trygghet. För att ge bästa förutsättningar för ett hälsosamt och långt liv.

Läs mer på välmåendemodellen som verktyg

Ung vuxen​ 

Du är ung och taggad, mitt uppe i universitetsstudier eller i början av karriären med många år kvar att jobba. Du har kanske fyllt 25 och redan börjat få tjänstepension genom din arbetsgivare. En bra start betyder allt för pensionen. När började du jobba? En sen etablering kan bli en pensionsfälla. Läs mer om vad en tidig start betyder och hur man hanterar en senare start på bästa sätt.

Hög examensålder leder till lägre pension för akademiker ​ 

Mitt i karriären​ 

Mitt i karriären med många år kvar att jobba. Som anställd har du säkert tjänstepension förhoppningsvis kommit igång med ett eget sparande till pensionen. Som egenföretagare vilar hela ansvaret på dig själv att se till att du har åtminstone samma ekonomiska trygghet som om du vore anställd. Men se upp för pensionsfällorna, särskilt under småbarnsåren! Hur du hanterar den och andra pensionsfällor läser du mer om i rapporten Pensionsfällorna i livet.

Så kan händelser i livet påverka pensionen

Inför pension​ 

Jobba längre eller spara mer? En tidig pension kan bli en dyr historia men genom eget sparande ökar din trygghet. Pensionsåldersdilemmat blir allt tydligare. Läs mer om hur du kan ge dig själv så stor flexibilitet som möjligt kring när du kan gå i pension.

Jobba längre avgörande för bra pension

Pensionär 

Du lever livet som pensionär. Kanske kombinerar du pensionärslivet med deltidsarbete. Tänk på att pensionspengarna kan växa resten av livet. Hur växer dina? Läs mer om den bortglömda avkastningen som kan ge dig tusentals kronor mer i pension.

Har du koll på den bortglömda avkastningen?