Gå till innehåll

Vi höjer återbäringsräntan till 5 procent

Även 2021 har börjat starkt för Skandia Liv. Tack vare god avkastning i vår traditionella livportfölj höjer vi den 1 mars återbäringsräntan från 4 till 5 procent.

Två ballonger

Dina pensionspengar ska växa under lång tid med en trygg och stabil avkastning.  

Och eftersom Skandia är ett kundägt bolag finns inga externa aktieägare som ska ha del av vinsten utan allt överskott går tillbaka till våra 1,4 miljoner ägare. 

– Den traditionella livportföljen är en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden, vilket bevisades under föregående år som präglades av volatilitet och oroligheter. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att skapa en god avkastning till våra ägare och kunder, oavsett om det är goda tider eller tider av turbulens, säger vår vd och koncernchef Frans Lindelöw. 

Höjningen av den ordinarie återbäringsräntan från och med 1 mars gäller traditionellt förvaltat försäkringskapital.  

Vad är återbäringsränta?

Avkastningen på portföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut över tid med hjälp av återbäringsräntan, som fördelar ut överskottet preliminärt till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Avkastningen beror på om gjorda investeringar ökat eller minskat i värde, det vill säga hur portföljen med tillgångar har utvecklats.   

Vad är traditionell förvaltning?

Skandia har totalt över 700 miljarder kronor under förvaltning varav cirka 490 miljarder kronor under traditionell förvaltning i Skandia Liv. Det är en kollektiv sparform, som är väl beprövad för just pension. Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.   

Kapitalförvaltningen styrs inte av något jämförelseindex, utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt, oavsett väder på kapitalmarknaderna. Att vi haft en hög genomsnittlig återbäringsränta under flera år visar att vår traditionella förvaltning kan vara en trygg och bra sparform för långsiktigt sparande.   

Hur placeras kapitalet?

Att förvalta pensionskapital är ett långsiktigt uppdrag. Våra 1,4 miljoner ägares kapital placeras i en robust portfölj, som ger bra riskspridning och ökar möjligheterna till avkastning. Inom traditionell förvaltning kan man förutom aktier och räntor också investera i alternativa tillgångar, som exempelvis infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. För vår del är investeringar i alternativa tillgångar ett fokusområde sedan många år och är en styrka i vår portfölj.   

Hur ser Skandia på marknaden framöver?

Det upprymda stämningsläget beror i hög grad på att tillväxten i världsekonomin väntas ta ordentlig fart i år i kombination med stöttande ekonomisk politik. Samtidigt behöver ljusa ekonomiska utsikter ställas mot höga aktievärderingar. Det finns goda skäl att känna optimism, men även ett år som detta behöver vi tänka på balansen i sparandet. 

Läs senaste numret av Placeringsutsikter  

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter